Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją Dialog uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone będą popołudniami i w weekendy na terenie Politechniki Białostockiej przez nauczycieli-ochotników. Pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia zadeklarowało między innymi Miasto Białystok.

cztery kobiety i pięciu mężczyzn stoją na tle planszy z napisem Politechnika Białostocka

Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, co z pewnością ułatwi obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce. W realizację inicjatywy z ramienia uczelni zaangażowały się Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych. Zaplecze organizacyjne zapewnia Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej, a zapisy do udziału w kursach, dzięki nawiązanej współpracy, przeprowadzi Fundacja Dialog.

W realizację przedsięwzięcia włączyła się również Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, która udziela wsparcia w zakresie poszukiwania nauczycieli-ochotników do prowadzenia zajęć oraz upowszechnia informacje o kursach. Instytucją wspierającą jest też Miasto Białystok. Udzieli wsparcia w zakresie poszukiwania nauczycieli-ochotników do prowadzenia zajęć oraz upowszechnia informacje o kursach.

Już dziś wiemy, że nauczyciele będą dysponowali materiałami dydaktycznymi, które przekazało krakowskie wydawnictwo językowe PROLOG Publishing.

Zachęcamy mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy lub znają osoby, które udzieliły takiego wsparcia, do przekazywania im takiej informacji. Niech każdy obywatel Ukrainy przebywający w Białymstoku dowie się, że może nieodpłatnie poznać podstawy języka polskiego, by czuć się u nas jeszcze lepiej.

Kontakt i zapisy: Fundacja Dialog, ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok, godziny otwarcia 9.00-17.00, e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl, tel. +48 85 742 40 41, +48 664 765 111.

(źródło i foto: www.bialystok.pl)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok