Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. 

Na białej ścianie wiszą różnej wielkości portrety

 

Na wystawie w białostockim Ratuszu będzie można obejrzeć m.in. malarstwo polskie przełomu XIX/XX wieku. Zaprezentowane zostaną prace wybitnych artystów, takich jak: Jacek Malczewski i jego syn Rafał Malczewski, Stanisław Kamocki, Władysław Skoczylas, czy Włodzimierz Tetmajer. 

Znaczącą częścią zbiorów stanowi malarstwo europejskie, a wśród obrazów znalazły się przykłady znakomitego manieryzmu flamandzkiego, prace holenderskie, włoskie, czy niemieckie. Obok cennej kolekcji malarstwa będzie można zobaczyć liczne wyroby rzemiosła artystycznego, porcelanę z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkło ze śląskich i czeskich wytwórni. 

Kolekcja Muzeum KUL sięga roku 1932. Donacja ks. Kanonika Jana Władzińskiego dała początek Muzeum Uniwersyteckiemu KUL. Zbiory powstawały na przestrzeni lat, ale w czasie drugiej wojny światowej zostały zagrabione i uległy rozproszeniu. Samo Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w obecnej formie powstało 1 września 2016 r. w wyniku połączenia dwóch jednostek o charakterze muzealnym. Od 1956 roku zbiory stale się rozrastają poprzez darowizny oraz zakupy. Muzeum po wojnie było reaktywowane jako Muzeum Uniwersyteckie i działało pod różnymi nazwami do 2016 roku.

Twarz kobiety w owalnej brązowej ramie
Twarz kobiety w owalnej brązowej ramie
różnobarwna patera
różnobarwna patera
Profil młodej kobiety ubranej w strój ludowy. Ciemne włosy upięte są na karku.
Profil młodej kobiety ubranej w strój ludowy. Ciemne włosy upięte są na karku.

,,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje unikatową w skali kraju kolekcją dzieł sztuki, która powstała dzięki niezwykłej hojności darczyńców i ich wielkiemu zaufaniu do uniwersytetu.

Niezmiennie od 100 lat misją naszej uczelni jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. 

W ten obszar wpisuje się także naukowa i popularyzatorska działalność Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a posiadanie tak cennej kolekcji obliguje nas do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju.

Pragnę nadmienić, że obecna wystawa stanowi zapowiedź przyszłej stałej ekspozycji Muzeum KUL, tworzonej z wdzięczności i dla upamiętnienia naszych wielkich donatorów. Jednym z naczelnych wyzwań jest konserwacja wszystkich wytypowanych do eksponowania muzealiów. Realizacja tego trudnego zadania możliwa jest dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z prezentującymi nasze zbiory muzeami.”

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL

12/03–25/09/2022

Ratusz, Rynek Kościuszki 10
Wernisaż wystawy odbędzie się 11 marca 2022 r. o godz. 18.00

(źródło; Muzeum Podlaskie w Białymstoku)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok