17 grudnia 2022 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” podsumowało sezon sportowy 2022. Omówiono realizację projektu „Łączy nas sport”.

Trzej mężczyźni, jeden na wózku przy banerze z napisem START

Informację o działaniach podejmowanych w imieniu Zarządu przedstawił koordynator projektu Mariusz Rodzik. Pomyślna realizacja zadań odbywała się dzięki finansowemu wsparciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, władz miasta, powiatu, województwa, Urzędu Marszałkowskiego. Wsparciem były białostockie media, które przedstawiały informacje i relacje z organizowanych imprez sportowych osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie było organizatorem zawodów sportowych w skali miasta, województwa i kraju, a sportowcy brali udział i uzyskiwali najwyżej punktowane miejsca nie tylko w kraju, ale i świecie. W tym gronie jest piętnastu paraolimpijczyków. Przy Stowarzyszeniu „Start” działają sekcje lekkoatletyki, pływania, strzelectwa, tenisa, kolarstwa górskiego i drużyna koszykówki na wózkach, która wielokrotnie była najlepszą w kraju.

Przed sześcioma stojącymi mężczyznami kobieta na wózku, w tle napis Podsumowanie sezonu 2022

Trenerzy poszczególnych dyscyplin mówili o planach na przyszłość. Uhonorowali najlepszych zawodników, wręczając im nagrody. Stowarzyszenie zajmuje się także seniorami z niepełnosprawnością, realizując projekty mające na celu usprawnianie i poprawę ich, szeroko rozumianej, kondycji. Stowarzyszenie jest otwarte. Propaguje i zachęca młodych ludzi do prób znalezienia swego miejsca w sporcie jako niezaprzeczalnej kuracji w życiu osób z niepełnosprawnością.

Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszania „Start” Ryszard Rodzik z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzył, aby w zdrowiu i radości mogli doświadczyć magii tych dni, a w Nowym Roku w pokoju i spokoju realizować swoje zamierzenia.

zdjęcia: Stenia Romanowicz

 Stenia Romanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok