Wojewoda Podlaski i Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Konsultanta wojewódzkiego ds. GERIATRII zapraszają do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, wieńczącej Projekt „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” pt. „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, od godz. 11:00.
Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pacjentów seniorów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego a także studentów i przedstawicieli zawodów, które na co dzień stykają się z problematyką opieki nad osobami starszymi w Polsce.
Celem wydarzenia jest podsumowanie działań i rezultatów w ramach projektu i podjęcie dyskusji środowiska społecznego i medycznego na temat problemu wielolekowości wśród seniorów oraz możliwości współpracy w celu wypracowania rozwiązań dla efektywniejszej ochrony praw pacjenta w grupie osób starszych w Polsce.
Koordynator projektu: dr Eliza Szadkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok