W piątek (4.08.2017) Leon Tarasewicz  w Akademii Supraskiej otworzył swoją wystawę, którą można by nazwać „Światłem malowanie”. Kuratorem wystawy jest Magdalena Godlewska – Siwerska z Galerii Arsenał w Białymstoku.

W dwóch salach na parterze Akademii  zaprezentował  kilkanaście lightboxów z barwnej pleksi ,  w  różnych kolorach, kształtach, zawieszonych w różnych konfiguracjach.  Założeniem jest aby  intensywność  obrazów świetlnych wychodziła poza ramy pomieszczeń w których się znajdują.  Z wypełnionych ledowymi lampkami  kubików  światło  odbijając  się  tworzy  neonowe refleksy i światłocienie.

W zależności od pory dnia zmieniać się będzie  ich  intensywność, koloryt, podobnie jak jest  z witrażami  w budynkach sakralnych.  Światło przenikające przez witraże, światło zawarte w ikonach  i obrazach harmonizują z zamkniętą przestrzenią sakralną. Prace Tarasewicza nawiązują do realizacji witraży  Adama  Stalony-Dobrzańskiego  oraz   fresków  Jerzego Nowosielskiego , dlatego    jego   Mandylion  z  lat  70   XX  wieku,   patronuje wystawie.

Światło było i nadal pozostaje tajemnicą niewytłumaczalną, skłaniającą do refleksji oraz pytania o inną tajemnicę – życia i Boga. Pomimo zaawansowanej cywilizacji oraz stanu współczesnej wiedzy ciągle mamy niezrozumiałą pokorę wobec zagadkowej świetlistości spotykanej nieraz w naturze  czy wobec rozżarzonych nocą  panoram wielkich miast. Zawsze było tak, że zapalona świeca lub znicz wprawiały nas w zadumę nad przeszłością, nad  sensem życia i śmierci – czytamy  w tekście napisanym przez autora,  zamieszczonym na ścianie, przy  wejściu   na wystawę.

Malarz stale poszukuje nowych  środków wyrazu, zaskakuje i przyciąga publiczność, łamiąc przyjęte konwencje. Wieczorem  światło wielkim  strumieniem  wzbija  się również   ku niebu ,  przez okno dachowe budynku Akademii.

Wystawa będzie czynna do 15 września br., od wtorku do niedzieli  w godz. 10:00 – 18:00.  Dla niezmotoryzowanych – dojazd  autobusem   PKS  lub busem  firmy Voyager.
15 września, o godz. 18:30, odbędzie się finisz wystawy połączony z promocją publikacji o artyście.

Organizatorami wystawy są: Galeria Arsenał w Białymstoku i Akademia Supraska, która użyczyła swych pomieszczeń, przy ul. Klasztornej 1.

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok