24 czerwca delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce uczestniczyła w XXIV Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich. Odbyła się ona w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Jej temat to „Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamosci wspólnoty”.

 Wysłuchaliśmy prelekcji Nedim Useinow z Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił o „Wpływie przywództwa Mustafy Dżemilewa na kształtowanie się współczesnej tożsamosci narodowej Tatarów Krymskich”. Następnie Oksana Voytyuk z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła „Ajsze Seitmuratowa – trudna droga na Krym”. Tematem następnej prelegentki Aliony Lubaja z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku byli „Imamowie guberni mińskiej w świetle metrycznych ekstraktów w XIX wieku”.

Podczas przerwy kawowej w kuluarach dyskutowano i omawiano szczegóły wystąpień, ponieważ ze względu na ograniczony czas prelekcje były krótkie. Konferencja trwała dwa dni, można więc jeszcze wczoraj 25 czerwca w godzinach od 9 do 12.20 można było wysłuchać ciekawych wykładów.

 

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka