Zapraszam do obejrzenia reportażu poświęconego Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – oddziałowi Muzeum Podlaskiego.
Mieści się w nim stała ekspozycja wnętrz pałacowych z XVIII i XIX wieku. Muzeum gromadzi eksponaty i dokumenty związane z historią pałacu i jego właścicieli, oraz meble i wyroby rzemiosła artystycznego z XVIII i XIX wieku.

W działalności edukacyjno-oświatowej poprzez różne formy zajęć interaktywnych w przystępny sposób przybliża sztukę, kulturę i obyczaje minionych epok.

Muzeum mieści się w dawnym letnim pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego. Oryginalny pałac zbudowany w latach 20. XVIII wieku (na skutek zawilgocenia rozebrany do fundamentów i odbudowany w tym samym kształcie w latach 1757-1759), znacznie rozbudowany w XIX wieku, został zniszczony przez pożar, podczas działań wojennych w 1915 roku. Zrekonstruowano go ponownie w latach 1962-1973. O zakończeniu prac budowlanych pałac przekazano Muzeum Okręgowemu w Białymstoku z przeznaczeniem na urządzenie ekspozycji dawnych wnętrz mieszkalnych. Od 1992 roku jest to oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Źródło informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Wnętrz_Pałacowych_w_Choroszczy

Film zrealizowano dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.

Dominik Sołowiej