Karta Aktywnego Seniora po 7 latach funkcjonowania. Praca nad projektami uchwał Rady Miasta Białegostoku, przedłożonymi do konsultacji Białostockiej Radzie Seniorów. To tylko niektóre tematy listopadowego posiedzenia BRS.

przy stole siedzą dwie kobiety i mężczyzna. Przed nimi pliki dokumentów

Dyskusja nad funkcjonowaniem w stolicy województwa programu Karta Aktywnego Seniora zdominowała obrady BRS. 22 listopada oprócz członków rady do Centrum Aktywności Społecznej, gdzie odbywało się spotkanie, przybyli też zaproszeni goście. Justyna Wilemajtys reprezentowała Departament Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Bogusław Prokop Białostocką Komunikację Miejską jako jej dyrektor. Obradom przysłuchiwała się Izabela Niewiarowska, z-ca dyrektora Centrum Aktywności Społecznej i opiekunka BRS Katarzyna Korzeniecka. 

Zaproszeni goście omówili Program Karta Aktywnego Seniora, która funkcjonuje w Białymstoku od 7 lat. Została wprowadzona uchwałą Rady Miasta w czerwcu 2015 roku dla mieszkańców miasta 60+. 

,,W swych założeniach przewiduje takie działania, aby przyczynić się do integracji seniorów, ich aktywizacji w różnych sferach życia. Ma za zadanie umożliwić i wspomóc realizację naturalnych dla tego wieku potrzeb w zakresie życia społecznego, redukowania bierności w życiu na rzecz efektywnego wykorzystania wolnego czasu i kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów oraz przeciwdziałać marginalizacji społecznej osób starszych” – czytamy w sprawozdaniu z realizacji programu ,,Karta Aktywnego Seniora” w 2021 roku.

W ramach tego programu miejskie instytucje kultury takie jak: Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska w Białymstoku, Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury Śródmieście oferują seniorom 50% zniżki na ceny biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez te instytucje. Taką samą ulgę przy zakupie biletów wstępu dla seniorów oferują: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji na miejskie pływalnie, Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy i Lodowisko BOSiR. Posiadacze tej karty o najniższych dochodach mogą ubiegać się o roczny bilet specjalny dla seniora na przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską w cenie 120 złotych.

Oprócz białostockich instytucji realizujących ten program, od 2019 roku zostali włączeni partnerzy z całej Polski. Oznacza to, że białostocki senior, posiadacz tej karty może na przykład skorzystać ze zniżki w opłacie za sesję zdjęciową w studio fotograficznym w Warszawie – partnera programu, lub zniżki w opłacie za zabiegi podczas pobytu na wczasach w jednym z kurortów na południu Polski. W ofercie zabrakło instytucji usługowych z Białegostoku, które oferowały by seniorom swoje usługi ze zniżką. Chodzi przede wszystkim o usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne czy przewozowe, tak potrzebne seniorom na co dzień. Można pokusić się o stwierdzenie, że karta nie spełnia podstawowych oczekiwań białostoczan 60+.

Czy informacja o tym programie dotarła do białostockich seniorów?

Jak podają statystyki przygotowane przez białostocki ratusz, na 72 660 uprawnionych, na dzień 31 grudnia 2021 roku w ciągu 7 lat przystąpiło do niego 16 852 osoby. Urzędnicy magistratu stwierdzili w czasie dyskusji, że kompletna informacja na temat programu jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jest dostępna wszystkim białostockim seniorom. Nie wiedzą, że wiele starszych białostoczan nie mają umiejętności ani urządzeń cyfrowych do odczytania tych informacji. Dyskusja obecnych na posiedzeniu BRS wskazała, że najlepszym nośnikiem informacji dostępnym dla seniorów jest radio. Bogusław Prokop zaprosił wiceprzewodniczącą BRS, Bożenę Bednarek do promocji programu Karta Aktywnego Seniora i zasad korzystania z karty miejskiej BKM na antenie Radia JARD.

BKM ulotki

W drugiej części spotkania, już bez zaproszonych gości, uczestnicy pochylili się nad dwoma projektami uchwał Rady Miasta Białegostoku, skierowanych do BRS, celem konsultacji. Jedna dotyczyła uchwały w sprawie opłat za usługi świadczone przez ,,Cmentarz Miejski”. Drugi projekt uchwały dotyczył kontynuacji programu osłonowego ,,Wsparcie Seniorów Miasta Białystok”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Oba projekty uchwał zostały przegłosowane bez naniesienia poprawek. 

Niestety, Białostocka Rada Seniorów nie dostała odpowiedzi na uwagi złożone w ramach konsultacji społecznych do Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2025, którego proces konsultacji upływa 5 grudnia 2022 roku.

Jest jeszcze wiele do zrobienia w polityce senioralnej Miasta Białegostoku. Potwierdzają to niektóre wypowiedzi urzędników magistratu, którzy nie do końca znają rolę, jaką w świetle uchwały o samorządach odgrywa powołana przez prezydenta Miejska Rada Seniorów.

zdjęcia: Bożena Bednarek

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok