Świat jest dla człowieka zbyt duży i literatura powstała zapewne po to, żeby krok po kroku „łyżeczkami do herbaty” odmierzać jego ogrom w słowach. (Olga Tokarczuk)

Po raz dziewiąty zapraszamy wszystkich seniorów, i nie tylko, do udziału w konkursie „Srebro nie złoto” organizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcję Seniora we współpracy z Książnicą Podlaską. Dziękujemy wszystkim autorom, którzy do ośmiu edycji konkursu przesłali nam ponad 650 utworów.
Do 30 sierpnia organizatorzy oczekują na niepublikowane wiersze lub małe formy prozatorskie. Szczegóły na portalu: podlaskisenior.pl

Do 30 sierpnia przyjmowane są też niepublikowane wiersze w Konkursie Poetyckim im. Jana Leończuka. Konkurs objęła honorowym patronatem małżonka poety – Barbara Leończuk.  Konkurs organizują Stowarzyszenie Szukamy Polski, Redakcja Poeci w sieci Współorganizatorem konkursu jest Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku i Książnica Podlaska. Szczegóły na portalu: poeciwsieci.pl

Lato to dobry czas na pisanie wierszy.

Tomik nagrodzonych i wyróżnionych utworów VIII edycji konkursu Srebro nie złoto

Bożena Bednarek