Projekt  Poles Connect  integruje Polaków w Londynie z lokalną społecznością, jak to robią?

W maju 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, co dało nam możliwości swobodnego przemieszczania się oraz osiedlania w obrębie Unii.

Według oficjalnych szacunków Polacy są jedną z najliczniejszych mniejszości w Wielkiej Brytanii. Jest nas tam obecnie ponad 790 tysięcy.

Niestety te liczby oraz coraz więcej powstających polskich sklepów i restauracji nie przekłada się na liczbę Polaków reprezentowanych we władzach poszczególnych gmin, gdzie jesteśmy “niewidzialną” społecznością.

Projekt Poles Connect rozpoczął się w styczniu 2015 roku, a jego celem jest wspieranie polskiej społeczności oraz promowanie kultury polskiej w gminie Lambeth w południowym Londynie. Projekt jest finansowany przez tę gminę i powstał w odpowiedzi na badania przeprowadzone wśród  Polaków tam mieszkających.

Lokalni Bohaterowie  ( Local Heroes)- jest to krótki film pokazujący organizację Poles Connect, która skupia polskich wolontariuszy działających na rzecz lokalnej społeczności.

https://www.youtube.com/watch?v=p6SWgzsYizM

Gdy lecimy do Londynu najczęściej myślimy o spotkaniu z bliskimi i zwiedzaniu. Mój wrześniowy wyjazd do córki i jej męża skłonił mnie do przemyśleń o sytuacji Polaków na obczyźnie. Wyjechało tam bardzo dużo młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, którzy założyli tam rodziny, mają dzieci i układają swoje życie. Instytucja “polskiej babci” funkcjonuje również tam.

Wśród Polaków są emeryci, a pokaźną grupę tworzą babcie, które przyjechały opiekować się wnukami. Organizacja poprzez  bezpłatną naukę języka angielskiego i opiekę nad wnukami w czasie lekcji,  pomaga w integracji polskich seniorów i odnalezieniu się w społeczności brytyjskiej. Zwiększa to w znacznym stopniu poczucie własnej wartości.

Prasa rozpisuje się o krzywdzie Polaków i ich złym traktowaniu w Wielkiej Brytanii. Mało jest informacji o pomocy gmin londyńskich, które wykładają własne pieniądze na integrację Polaków z miejscową brytyjską ludnością. Chętnie poznają naszą kulturę.Organizują wspólne  pikniki, gdzie wszyscy mają możliwość odkrycia wielu ciekawych rzeczy o swoich krajach i ich  zwyczajach .

Jest to wspaniała inicjatywa godna nagłośnienia.

Janina Żarnowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok