11 października br. odbyło się Łomżyńskie Forum Seniora zorganizowane przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Partnerem była Łomżyńska Rada Seniorów a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta, Mariusz Chrzanowski. W forum wzięło udział 100 seniorów oraz zaproszeni goście.
Na wstępie zebranych powitał Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dyrektor Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i przedstawił program Forum.
Następnie kilka osób – seniorów, zostało wyróżnionych za pracę na rzecz  środowiska senioralnego w Łomży. Otrzymały one Certyfikat Podlaskiego Żubra NGO’ S za zaangażowanie na rzecz łomżyńskich seniorów. Nie sposób przedstawić wszystkich działań, którymi zajmują się wyróżnione osoby ale chociaż trochę przybliżę ich sylwetki.
1. Bożena Święszkowska – pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, od 20 lat prowadzi przy uczelni Uniwersytet
    Złotego Wieku. Tworzy ofertę dla studentów – seniorów.
2. Danuta Waśko – członek Łomżyńskiej Rady Seniorów II kadencji, pełni funkcję sekretarza. Prowadzi zespoły artystyczne w Klubie Seniora MOPS – wokalny „Maryna” i taneczny „Radość”.
3. Stanisław Kaseja–  zastępca przewodniczącego Łomżyńskiej Rady Seniorów II kadencji. Aktywnie działa na rzecz seniorów.
4. Wojciech Konstanty Jankowski – przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W poprzedniej kadencji był członkiem Łomżyńskiej Rady Seniorów. Przez 30 lat był prezesem i członkiem w Polskim Związku Głuchych.
5. Regina Grzymek – była członkiem Łomżyńskiej Rady Seniorów I kadencji i obecnie II kadencji. Wieloletnia Przewodnicząca Rady Klubu Seniora MOPS w Łomży. Wykazuje duże zdolności organizacyjne jeśli chodzi o uatrakcyjnianie życia seniorów, pobudzanie do aktywności.
6. Adam Frączak -przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Prezes Rodzinnego Ogrodu na  Skarpie w Piątnicy, działacz ZHP, w przeszłości z – ca komendanta.”
Na zaproszenie organizatorów wystąpił zespół „Maryna”, z klubu seniora z piosenkami popularnymi. Występ się podobał i poproszono o bis.
Następnie seniorzy wysłuchali cyklu wykładów ekspertów różnych dziedzin na temat zagrożeń jakie mogą pojawić się w naszym życiu.
Tematem przewodnim wszystkich wystąpień było bezpieczeństwo seniorów i uświadomienie nam, że musimy być ostrożni. Prowadzący dawali przykłady w jaki sposób oszuści działają i uczyli jak postępować, gdy spotkamy takie osoby.
Spotkaliśmy się z rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielką policji, pracownikami urzędu miasta, starostwa powiatowego, zakładu ubezpieczeń społecznych oraz eksperta do spraw ekonomicznych. Uświadomiono nam na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni. Przekazane nam informacje uczuliły nas na pewne sytuacje, na które nie zwracaliśmy do tej pory uwagi. Tematy wykładów były dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów. Wiedza, jaką zdobyliśmy na forum jest dla nas niezwykle ważna.
fot: Marta Kopeć
                                                                                                                           Danuta Waśko
                                                                                                                         Podlaska Redakcja Seniora Łomża