W środę i czwartek (30-31 marca) zapraszamy do udziału w maratonach pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023. Pomysłodawcy będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w godz. 9.00-18.00 w Centrum Aktywności Społecznej.

plakat

 

Maratony pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023 w Białymstoku organizowane są z myślą o mieszkańcach, którzy planują złożyć wniosek do tegorocznej edycji.

– Zachęcam białostoczan do udziału w maratonie. Na miejscu będzie można skonsultować swój pomysł lub uzupełnić wniosek – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Maratony odbędą się 30 i 31 marca (środa i czwartek) w godz. 9.00-18.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3.
Przypominamy, że etap składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego trwa do 11 kwietnia. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, na których realizację wydzielono odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł.

Każdą propozycję powinno poprzeć dwoje mieszkańców Białegostoku (innych niż projektodawca). Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie Centrum Aktywności Społecznej, a także w budynkach przy ulicy Św. Rocha 3 i Słonimskiej 1. Każdy mieszkaniec może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów.

Formularz można złożyć w formie skanu z oryginału wysyłając na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego i w Centrum Aktywności Społecznej.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Białystok Obywatelski”.

źródło: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok