Harmonogram działań na 2019 rok, gazeta i program telewizyjny dla seniorów, teleopieka, projekt budżetu rady seniorów –  to tylko niektóre punkty obrad Marszałka Województwa Podlaskiego i Rady Seniorów.

Pierwsze w tym roku spotkanie Rady Seniorów przy  Marszałku Województwa Podlaskiego z marszałkiem Arturem Kosickim i już konkretne propozycje wspólnego działania. Cel spotkania 3 kwietnia 2019 roku – to zapowiedź współpracy by poprawić jakość życia starszych mieszkańców Podlasia. To także okazja do podsumowania tego, co zadziało się w 2018 roku w województwie podlaskim na rzecz seniorów.

“Przychodzę do państwa z konkretną propozycją. Chciałbym by to była aktywna rada, abyśmy wspólnie ustalili harmonogram na 2019 rok oraz budżet, który obejmuje nie tylko cykliczne uroczystości, ale też projekty, których realizacja realnie wpłynie na poprawę sytuacji seniorów w województwie podlaskim” – powiedział marszałek otwierając posiedzenie.

Magdalena Donejko z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła szeroki wachlarz   działań w 2018 roku na rzecz osób starszych w naszym województwie. Jednym z nich – bardzo ważnym – było powołanie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań określiła oczekiwania i potrzeby podlaskich seniorów, które mogą być drogowskazem w działaniach Urzędu Marszałkowskiego w polityce senioralnej.

Ważnym punktem posiedzenia była prezentacja działań na rzecz seniorów  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. Małgorzata Kukor-Kołodko z-ca dyrektora departamentu wskazywała przykłady min. wsparcia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,  system teleopieki – opaski życia , o której mówił marszałek Kosicki, jak też tworzenie dziennych domów opieki medycznej. Ogłoszono również 16 konkursów na działania dedykowane seniorom a część z nich jest już realizowana.

O wizji regionu do 2030 roku –  aktualizacji istniejącej już Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, która ma wpływ na politykę senioralną województwa mówiła Joanna Sarosiek – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Jak informuje dokument, seniorzy będą stanowili coraz większą grupę społeczną, więc przewiduje się rozwój usług dla seniorów, co stworzy szansę dla rozwoju tzw. srebrnej gospodarki. Zapobiegnie to pogłębianiu się procesu wykluczenia społecznego podlaskich seniorów. Problemy zdrowotne i coraz dłuższy okres życia sprawia, że seniorzy coraz więcej środków finansowych przeznaczają na leki. lub po prostu z powodu ich braku rezygnują z leczenia. W związku z tym działanie państwa powinno skupić się na wyrównaniu szans rozwojowych wynikających z deficytów społecznych i ekonomicznych.

Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl przestawiła propozycję stworzenia programu telewizyjnego, gazety oraz współpracy portalu UMWP wrotapodlasia.pl z portalem seniorów podlaskisenior.pl. Gorąca dyskusja pokazała, jak wiele pomysłów na ciekawe działania mają członkowie rady.

“Aktywności i energii mogą wam pozazdrościć młodzi z Sejmiku Młodzieżowego” – podsumował obrady Juliusz Jakimowicz – z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka.

“Otwartość na współpracę jest duża, zarówno ze strony seniorów jak i Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone, a najlepsze wdrożone” – zapewnił marszałek Artur Kosicki

Cieszy zrozumienie, deklaracja współpracy Marszałka Województwa Podlaskiego i  wsparcie działań  Rady Seniorów . powołanej w grudniu 2017 roku,

(foto: Krystyna Cylwik)

                                                                                        Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok