22 listopada 2017 roku w sali widowiskowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach odbyła się wieczornica poświęcona pamięci wielkiego Polaka, marszałka Józefa Piłsudskiego.

Widowisko wyreżyserowała pani Bożena Maskowicz, zaś wykonawcami była grupa artystyczna ,,Uniwersalni”, która z dużymi sukcesami już od lat działa w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście.

Suwałki mają szczególny powód do przypominania i wspominania Józefa Piłsudskiego, gdyż z miastem łączyły go nie tylko więzy patriotyczne, ale również osobiste.  Aktorzy zgromadzeni na scenie zaśpiewali jedną z najbardziej znanych pieśni patriotycznych – ,,Marsz I Brygady”. Do wspólnego śpiewania włączyła się widownia. Ta patriotyczna pieśń przypomniała równi o literackich fascynacjach Marszałka. Prowadząca wieczornicę zacytowała fragment prologu do ,,Bieniowskiego” Juliusza Słowackiego – ulubionego poety Piłsudskiego: ,,są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami”. Cytat ten można uznać za ilustrację życia bohatera wieczornicy. W dalszej części wieczoru aktorzy przypomnieli zebranym najważniejsze słowa Marszałka: „niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. Głębokie, ponadczasowe przemyślenia Piłsudskiego sala przyjęła entuzjastycznie. Po recytacji widownia wraz z aktorami zaśpiewała słynną ,,PIECHOTĘ”. Po zmianie dekoracji grupa aktorów zasiadła przy zaimprowizowanym ognisku i opowiadała o ciekawych, często humorystycznych fragmentach z życia Komendanta. Prezentowane informacje przeplatane były popularnymi piosenkami legionów.

Największe zainteresowanie widowni wzbudziła trzecia część inscenizacji. Przedstawiono w niej wizytę Marszałka w naszej małej ojczyźnie – w Suwałkach. Wizyta ta nastąpiła we wrześniu 1919 roku, zaledwie kilka dni po powstaniu Sejneńskim i wyzwoleniu Suwalszczyzny spod okupacji niemiecko – litewskiej. Naczelnika Państwa witano salwami z armat na trasie Augustów – Suwałki.

Owacjom nie było końca. W Suwałkach pojawiły się aż 4 bramy powitalne. Przy ul. Kościuszki zgromadzili się przedstawiciele wszystkich środowisk i grup społecznych na czele z prezydentem miasta dr. Teofilem Noniewiczem. Spotkanie przebiegało w niezwykłej, pełnej głębokiej refleksji atmosferze. Drugi dzień pobytu Piłsudskiego w Suwałkach rozpoczęła uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Suwałk dla bohaterskiego 41. Suwalskiego Pułku Piechoty. Naczelnik przyjął defiladę, a potem spotkał się z delegacjami wojska, POW, włościan, robotników i władz miasta. Wizyta Naczelnika Państwa na zawsze pozostała w pamięci mieszkańców Suwałk.

W hołdzie żołnierzom, polskim bohaterom poległym na polu chwały dla Niepodległej Ojczyzny odtworzono powszechnie znany utwór ,, Spij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”

Przez chwilę na sali zapanowała cisza. Po niej widownia nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

Irena Pietraszkiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki