Miasto Białystok zakończyło prace przy Pawilonie Włoskim znajdującym się przy Pałacu Branickich. Odnowiony został również około 150-metrowy fragment ogrodzenia. To miejsce odzyskało swój dawny blask.

Pawilon Włoski

W ramach tej miejskiej inwestycji wykonano prace modernizacyjne 143-metrowego fragmentu zabytkowego ogrodzenia Pałacu Branickich od Pawilonu Włoskiego do ulicy Akademickiej oraz renowację pawilonu. Prace polegały między innymi na uzupełnieniu i naprawie ścian pawilonu, wykonaniu tynków renowacyjnych i sztukaterii, impregnacji powierzchni. Zadbano także o wzmocnienie fundamentu i cokołu, wykonano nowe schody i okładziny z piaskowca oraz posadzki z gresu.

Ogrodzenie oraz Pawilon Włoski to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Dlatego prace budowlane były prowadzone we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cała inwestycja, modernizacja i przebudowa ogrodzenia oraz Pawilonu Włoskiego, kosztowała około 1 mln 977 tys. zł.

Zespół pałacowo-ogrodowy Branickich tworzy harmonijny kompleks rezydencjalny. Składa się z pałacu z zabudowaniami pomocniczymi oraz ogrodu (górnego i dolnego). Projekt ogrodu opracowano w 1732 roku, jego realizacja trwała wiele lat. W czasie II wojny światowej pałac został spalony, a ogród całkowicie zdewastowany. Powojennej odbudowie zespołu pałacowego towarzyszyła rewaloryzacja ogrodu.

Pawilon Włoski został wzniesiony prawdopodobnie w latach 60. XVIII wieku. Obecny pawilon jest rekonstrukcją z 1959 roku. Ogrodzenie wykonano wcześniej, możliwe że w latach 30. XVIII wieku. Było to ogrodzenie na niektórych odcinkach murowane, na innych – drewniane. Obecny mur ogrodzeniowy, od Pawilonu Włoskiego do ulicy Akademickiej, pochodzi z czasów powojennej odbudowy.

(źródło i foto: www.bialystok.pl)

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok