Idea spotkań wiąże się z Medalem Poetycka Aleja Róż oGródek PoEzji stworzonego przez grupę artystyczną, której liderem jest podlaski poeta, pochodzący z Gródka Adam Siemieńczyk, mieszkający na emigracji w Wielkiej Brytanii. Jest to wyróżnienie żyjących i czynnie działających twórców, społeczników. Są to osoby, które charakteryzują się ponadprzeciętną działalnością kulturalną. Ludzi, którzy swoim postępowaniem dają przykład innym. Medal okolicznościowy jest podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju twórczości poetyckiej. 

zdjęcie medalu PoEzja Londyn

Upamiętnia także poetkę Barbarę Jurkowską-Nawrocką. Znajdują się na nim słowa z jej ostatniego wiersza: „Jestem tu i tam też”. Na medalu umieszczono także napis „Piękno i Szacunek”. Czyli to, co nas inspiruje i definiuje. Kapituła medalu ma charakter międzynarodowy. Podstawowym jej założeniem jest wychylenie się do innych kultur. 

To, do czego dążymy. Inskrypcja Poetycka Aleja Róż mówi o wyobrażonym miejscu, gdzie spotykają się wszyscy poeci. Osoby wyróżnione medalem oGródka PoEzji pochodzą z różnych państw m.in.: Polska, Anglia, Szkocja, Hiszpania, Grecja, Ukraina, Niemcy, Białoruś, Węgry, Francja. W tych krajach planowane są również wystawy i spotkania im poświęcone.

Sylwetki nagrodzonych osób są publikowane w londyńskim magazynie Cooltura. Odbyły się wystawy prezentujące te postacie m.in.: Łódź, Dom Nauczyciela, Polska; POSK Londyn, UK; Dom Kultury Grudusk, Polska. 

Obecnie rozpoczęliśmy realizację koncepcji Poetyckiej Sfery. Pokazuje ona życie wiersza od inspiracji, poprzez powstawanie do momentu oddania go w ręce czytelnika. Postacie wyróżnione medalem to nie tylko poeci. Jest tam m.in. Inspiracja, Transkrybentka, Muzyk, Aktor, Reżyser, Kompozytor, Rzeźbiarz, Organizator, uważny czytelnik, Rozmówca. 

Celem spotkań i publikacji jest pokazanie jej poprzez ludzi, którzy w nim uczestniczą. Każda z osób przejawia i tworzy swój własny sens. Z pozoru wiemy jak wygląda poetycka sfera. Gdy zaczynamy ją pokazywać, okazuje się, że jest dużo bardziej bogata, żywa, autentyczna. Nasze uczestnictwo w życiu przejawia się w różnych formach. 

_

Tytuł Więzi. Niewidoczne niteczki które łączą. Osnowa pozostająca w ukryciu. W dobie wojny w Ukrainie – podziałów, pustki i śmierci jesteśmy my. Dlatego spotkanie z poezją pozbawia, choć na chwilę, trudu szukania definicji. Uwalnia. Daje oddech. A publikacje, które są efektem tych spotkań są ważnym elementem zaznaczenia naszej obecności i dokumentem tego, jakiego dokonujemy wkładu do literatury.

Spotkanie odbędzie się:
29.09.2022 r. godz. 17:30, Białystok, Aula WSFiZ, ul. Ciepła 40 

Kontakt: 

Adam Siemieńczyk – PoEzja Londyn 

tel. +44 7507443233,

email: asiemienczyk@yahoo.co.uk

Podlaska Redakcja Seniora Białystok