Archiwa pełnią ważną społeczną rolę. Dzięki nim możemy dotrzeć do wielu historycznych momentów, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Filmy, zdjęcia, dokumenty historycznych spotkań politycznych, wojen, powstań, przemówień, zawodów sportowych, a także dokumenty pracownicze – zaliczamy do archiwów.

Wystawa dokumentów

Podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur (Malezja) w dniach 21-27 lipca 2008 roku podjęto decyzję o wyznaczeniu Międzynarodowego Dnia Archiwów. Data wydarzenia 9 czerwca upamiętnia 60 rocznicę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 roku.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w większości polskich archiwów państwowych odbywają się Dni Otwarte. Na własne oczy można przekonać się jak wyglądają archiwa od zaplecza, magazyny, w których zgromadzono najcenniejsze eksponaty, zajrzeć do pracowni digitalizacji dokumentów. Podczas święta prezentowane są najróżniejsze wystawy, filmy i najcenniejsze eksponaty w posiadaniu danego archiwum. W wielu placówkach wystawiane są choćby akta miast i gmin czy akty notarialne.

Podczas spotkań z archiwistami można dowiedzieć się jak stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny oraz jak prowadzić archiwa rodzinne. Organizatorzy wydarzenia szczególnie zachęcają do „grzebania” we własnych domowych archiwach. Choćby przejrzenia rodzinnych albumów, starych listów. Kto wie czy nie znajdziemy w nich cennych informacji, które z pewnością przydadzą się pracownikom archiwów.

Zdjęcie władz Białegostoku

Obecnie w skład polskich archiwów państwowych wchodzi 30 placówek o zasięgu regionalnym i 3 archiwa centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wszystkie te placówki gromadzą i udostępniają dokumentację stanowiącą unikatowe źródło informacji o historii naszego państwa i społeczeństwa. Najstarsze dokumenty pochodzą z XII wieku. Wielkość zasobu archiwów to około 330 kilometrów półek z dokumentacją, czyli prawie 45 mln jednostek archiwalnych: zdjęć, filmów, nagrań czy map. Liczba archiwów stale rośnie. Warto wiedzieć, że każdy zainteresowany może sprawdzić archiwa, także w sieci na stronie www.szukajwarchiwach.pl.

Archiwum Państwowe w Białymstoku w czerwcu 2018 r. przeniosło się do nowoczesnej siedziby przy ul. Mickiewicza 101.
W ramach akcji społecznej „Archiwa rodzinne”, prowadzi punkt konsultacyjny udzielając porad w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych, zabezpieczania, konserwacji i przechowywania archiwaliów dokumentujących historię rodzin.
Udziela również porad osobom, które zechcą przekazać swoje zbiory i pamiątki do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Księga z aktami notarialnymi

Przed pandemią uczestniczyłam w wielu wykładach, spotkaniach i wystawach organizowanych przez archiwum. Można było także zwiedzić siedzibę archiwum. Najstarsze eksponaty pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku, a dokładnie z 1640 roku.

Międzynarodowy Dzień Archiwów ma ułatwić dostęp do światowych zasobów archiwalnych oraz podkreślić misję i znaczenie archiwów dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Wszystkim archiwistom w dniu ich święta, życzymy jak największej ilości obiektów wpisanych na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Źródło: Kalbi.pl

Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Białymstoku i Maria Beręsewicz

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok