12 maja 2023 w Białymstoku powstało najmniejsze muzeum żydowskie na świecie. Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku, Stowarzyszenie Zapomniany Białystok i Stowarzyszenie Szukamy Polski otworzyło w Białymstoku MIEJSCE pamięci o nieobecnych Żydach, ale także o sąsiedztwie Polaków i Żydów.

W planach są przedsięwzięcia podkreślające tę wspólnotowość, np. wspólnie prowadzone biznesy, nauka w jednej ławce… Więcej szczegółów wkrótce. Zapraszamy Białostoczan: do współpracy przy realizacji tego obywatelskiego projektu: młodszych i starszych, mile widziani aktywni emeryci! Jednym z kluczowych projektów MIEJSCA będzie BIBLIOTEKA SZUFLAD PAMIĘCI, którą będzie mógł współtworzyć każdy Białostoczanin.

Dziś zapraszamy Białostoczan: do współpracy przy realizacji tego obywatelskiego projektu: młodszych i starszych, mile widziani aktywni emeryci!

Zapraszamy historyków, kulturoznawców, pasjonatów przeszłości naszego regionu, którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą i wygłosić odczyt. Co piątek, o godz. 18. będą odbywać się takie pogadanki w MIEJSCU ROZMÓW. Już dziś zapraszamy na spotkania z Andrzejem Lechowskim, Dorą Ostrożańską, prof. Dobrońskim, Wiesławem Wróblem, Karolem Głębockim, Martą Sawicką, Przemkiem Wierzbowskim, Danielem Paczkowskim, Philipem Steele, Markiem Chmielewskim i wieloma innymi, którzy zadeklarowali swój udział.
Zapraszamy kolekcjonerów i pasjonatów lokalnej historii, aby udostępnili swoje zbiory, na zasadzie użyczenia: jednorazowo, lub na dłużej (MIEJSCE będzie ubezpieczone).
Zapraszamy przewodników, aby poznali MIEJSCE i umieścili je na trasie swoich spacerów.
Zapraszamy studentów, historyków, kulturoznawców, tłumaczy języka angielskiego, osoby o pasji inwentaryzacyjnej (w MIEJSCU powstanie biblioteka), jak również miejscowych twórców.
Zapraszamy specjalistów od IT od obsługi i rozbudowy strony internetowej, instalacji nowoczesnych – niestandardowych rozwiązań ekspozycyjnych, ale także do obsługi strony internetowej.
Zapraszamy do współpracy lokalne stowarzyszenia; chętnie włączymy się w pisanie wspólnych wniosków.

Projekt polega na indywidualnej opiece nad pamięcią o konkretnej żydowskiej rodzinie. Kilka przykładów: chciałbym się zaopiekować pamięcią nad rodziną dziennikarza Arona Brzezińskiego i prawnika Samuela Pisara; Przemek Wierzbowski nad rodziną esperantysty Jakuba Szapiro, prof. Adam Dobroński nad rodziną historyka Abrahama Herszberga, dr Tomasz Sławiński nad prof. Albertem Sabinem, Maciej Rant z Tomkiem Adamskim nad braćmi filmowcami z rodziny Kaufman, itd. O tym projekcie – więcej szczegółów – w oddzielnym materiale, ale już dziś możecie sami siebie zapytać: kogo chciałbym szczególnie pamiętać?

Jesteśmy otwarci na sprawy regionalne: trwają prace przy stworzeniem galerii sztetli małych miasteczek i już pracujemy nad uruchomieniem galerii Suraża, Tykocina, Wasilkowa, Choroszczy, Drohiczyna, Krynek, Dąbrowy Białostockiej i kilkudziesięciu innych miejscowości w których zamieszkiwała społeczność żydowska.
Ze spraw przyziemnych: przyjmiemy stare, najchętniej drewniane krzesła (nawet jak się chyboczą, naprawiamy, przemalujemy), zbędne meble (miłe widziane gablotki itp., za wyjątkiem oczywiście meblościanek), rozmaite stare przedmioty i bibeloty. Każdy dar będzie opisany w postaci ostemplowanej wywieszki.

Aby obejrzeć film, kliknij w zdjęcie poniżej ↓


 

Tomasz Wiśniewski, w imieniu zespołu
Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku,
Stowarzyszenie Zapomniany Białystok
Stowarzyszenie Szukamy Polski

Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu (jewishbialystok.pl)

Podlaska Redakcja Seniora Białystok