“Przyjdź, podziel się opłatkiem, nieważne kim jesteś, ważne, że dzielisz go z innymi, którzy tak jak ty, czekają na święta Bożego Narodzenia”. To przesłanie towarzyszyło już po raz jedenasty Ekumenicznej Wigilii na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Spotkanie to zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Droga” i Prezydent Białegostoku.

Licznie zgromadzonych mieszkańców miasta powitał Ojciec Edward Konkol i podziękował wszystkim darczyńcom, dzięki którym ubodzy i samotni otrzymali potrawy świąteczne.

Powiedział: “W takim miejscu można Boga spotkać. W swoim życiu przeżyłem pięćdziesiąt dziewięć świąt Bożego Narodzenia, ale najbardziej zapamiętałem Wigilię w Warszawie w kanałach wśród kloszardów. Mimo, że było szaro i brudno tam też pojawił się Bóg. Życzę Wam Boga w sercu, abyście wiedzieli po co żyć, dla kogo żyć i z kim żyć”.

Prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił 23 grudnia Dniem Żałoby Narodowej w związku z tragiczną śmiercią dwunastu polskich górników pracujących w Czechach i dlatego wszyscy głośno pomodlili się w ich intencji.

Zastępca Prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki powiedział, że Boże Narodzenie to taki wyjątkowy czas, kiedy wszyscy chcą być razem, żeby podzielić się opłatkiem z najbliższymi i pośpiewać kolędy. Są też ludzie, którzy nie mają rodziny, nie mogą przeżywać radosnego czasu z tymi, których kochają. To między innymi dla takich ludzi organizowane są Miejskie Wigilie. Podziękował organizatorom wspaniałej inicjatywy i złożył życzenia świąteczne.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki życzył wszystkim katolikom, prawosławnym i protestantom zdrowych radosnych świąt pełnych miłości, życzliwości i łask bożych. Złożył także życzenia noworoczne, oby 2019 rok był lepszy dla mieszkańców i naszego miasta.  

Biskup Henryk z Kurii Białostockiej i ksiądz Andrzej z Kościoła Prawosławnego złożyli mieszkańcom życzenia, oby Bóg zawsze był z każdym człowiekiem, zwłaszcza w chwilach słabości i niemocy. Udzielili też wszystkim błogosławieństwa. Ojciec Konkol przeczytał fragment Ewangelii według świętego Łukasza.

B

Dziennikarka TVP3 Białystok Magda Gołaszewska w ciekawy sposób opowiedziała o tradycji dzielenia się opłatkiem i prosforą. Opłatki to chleby ofiarne składane na ołtarzu. Część tych chlebów konsekrowano i rozdawano jako eucharystię. Pozostałą resztę rozdawano tym, którzy nie przyjęli komunii świętej. Od przyjmujących wymagano jednak odpowiedniego usposobienia duchowego. Eulogie te były znakiem miłości w jedności chrześcijańskiej. Obecnie ślad tego znaku wzajemnej życzliwości, jedności pozostał w zwyczaju wysyłania opłatków razem z kartkami świątecznymi.Opłatek stał się symbolem jedności Polaków, wielkiej tęsknoty za bliskimi.

Wyznawcy Prawosławia Boże Narodzenie obchodzą 7 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, ale w rodzinach mieszanych w obu terminach. Prawosławni rygorystycznie przestrzegają tzw. Filipowego Postu, który trwa czterdzieści dni. Post prowadzi do duchowego przygotowania się do świąt. Kończy się 6 stycznia Wigilią. Święta trwają trzy dni, nie licząc wieczoru wigilijnego. Ta liczba dni świątecznych podkreśla udział Trójcy Świętej w dziele Zbawienia. Wieczerza Wigilijna to jedyny posiłek w ciągu dnia i zaczyna się modlitwą i dzieleniem się prosforą / z greckiego – ofiara/ . Prosfora to przaśny chleb, który używa się w kościele wschodnim do konsekracji i komunii świętej. W Prawosławiu nie ma żłóbka. Wierni adorują Ikonę Bożego Narodzenia.

 

Ekumeniczne Spotkanie Opłatkowe uświetniły kolędy śpiewane przez chór Uniwersytetu w Białymstoku i Młodzieżowy Chór Parafii Prawosławnej w Zaściankach.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, a symbol wielkich
rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

Cyprian Kamil Norwid “Opłatek”

Fot. Lija Póljanowska


Teresa Rafałowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok