Białostoccy seniorzy obchodzą dziś (12 października) swoje święto. Miejski Dzień Seniora to okazja do spotkania ze starszymi mieszkańcami i podziękowania osobom angażującym się w aktywizację tego środowiska w naszym mieście. W uroczystości, która odbyła się w Auli Wielkiej Pałacu Branickich, wziął udział prezydent Tadeusz Truskolaski.

grupa nagrodzonych seniorów z Prezydentem miasta Białystok

W Białymstoku, jak wynika z danych GUS na koniec grudnia 2021 r., mieszka prawie 296 tys. osób, z czego blisko 73 tys. to osoby w wieku +60 i więcej. Seniorzy stanowią więc niemal 25% społeczności naszego miasta. W działania aktywizujące osoby starsze, ale także pomocowe czy opiekuńcze, od wielu lat angażują się zarówno instytucje miejskie, jak i organizacje pozarządowe. Miejski Dzień Seniora jest okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych i zasłużonych osób działających na rzecz seniorów. W tym roku prezydent Białegostoku wręczył specjalne podziękowania 50 osobom.

Od lat Miasto Białystok prowadzi różne działania wspierające to środowisko. Realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów – organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, której podstawowym celem działalności jest aktywizacja obywatelska osób starszych oraz wspieranie solidarności międzypokoleniowej. Ponadto seniorzy spotykają się w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Klubie Senior+ przy ul. Białej, gdzie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, m.in. teatralnych, plastycznych, muzycznych, kulinarnych lub w zajęciach z fizjoterapeutą. Od września działa też Białostocki Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej. Ze środków miejskich finansowana jest też działalność Międzypokoleniowego Klubu Aktywności „Aktywne Starosielce” prowadzonego przez Stowarzyszenie Starosielce.

wręczanie dyplomu kobiecie w czerwonej sukience przez męączyznę w czarnym garniturze

Ponad 18,5 tys. białostoczan korzysta już z Karty Aktywnego Seniora. Program oferujący zniżki i ulgi dla seniorów działa od 7 lat, został wprowadzony w 2015 roku.

Miasto wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” wspiera seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych. Z usług fachowców tzw. złotej rączki w 2021 r. skorzystało 286 osób, natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano 319 usług.

Osoby starsze uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Korzystają z gminnych programów osłonowych, np. w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki czy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek Miasto udziela pomocy środowiskowej organizowanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze i specjalistyczne, praca socjalna), a także stacjonarnej, zapewniającej opiekę w wyspecjalizowanych placówkach. 

Białostoczanie w wieku 65 lat i więcej korzystają z „opieki na odległość” – czyli 624 opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskują niezbędną pomoc.

Musimy dodać, że nasza redakcja też dostała dyplom z podziękowaniami od Prezydenta.

źródło i fot. www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok