Janina Jakoniuk

Święty Józef

We wszystkich ewangeliach
Święty Józef milczy…
Nigdzie nie przytoczono choćby jednego słowa
przez Niego wypowiedzianego.

Ale najgłośniej przemawia cisza.

Tę ciszę niesie dziś rozkrzyczanemu światu
Cieśla z Nazaretu.
Udziela lekcji
współczesnemu pokoleniu.
Wskazuje na wartości,
które powinny cechować człowieka.
Są to: odpowiedzialność, wierność,
posłuszeństwo i uczciwość, a także
sprawiedliwość i delikatność w postępowaniu.

Bóg obdarzył Go wyjątkową łaską i zaufaniem.
Powierzył Mu pod opiekę Maryję
i Jezusa – Syna Bożego.

Domek nazaretański
był spokojnym miejscem,
gdzie mieszkali razem
Bóg i człowiek.

Józef wywodził się
z rodu króla Dawida z pokolenia Judy.
Był Pierwszym Obrońcą Życia.
Uciekając do Egiptu ocalił dziecko
przed oprawcami Heroda.

Dziś Święty Józef jest patronem
rodzin,
ludzi pracy,
dobrej śmierci
i wzorem do kontemplacji i działania.
Pięknie ujmuje to hasło Zgromadzenia Sióstr św. Józefa:
„serce przy Bogu, ręce przy pracy”.

Urszula Krajewska-Szeligowska

Józef z Nazaretu (sonet-akrostych)

Józefie święty,  postać  Twą skromną najczęściej
Ów dzień grudniowy, krótki  wszystkim  przypomina
Z  Maryją podążałeś  do miasta  Betlejem,
Ehbrak miejsca  w nim było dla  Bożego Syna.

Finał wędrówki  – mała, uboga Stajenka.  
Z góry świeciła Gwiazda, Dziecię narodzone
Na Twoich  i Maryi  spoczywało rękach,
A Gabriel głosił Gloria w  cztery świata strony.

Z Maryją i Jezusem  uciekać  musiałeś,
Aby  uchronić Dziecię. I dzisiaj,  Patronie
Rodzin, chroń nasze   dzieci i rodziny całe,

Emocje złe  wyciszaj. Niechaj Twoje dłonie
Tulą nas zagubionych,  przyszłością przejętych.
Ufności  ucz nas  Twojej,  o Józefie święty!

Joanna Pisarska

Rozmowa Józefa i Maryi w zachwycie
foto: Joanna Pisarska

znalazłem Cię pójdźmy
uniosę Cię moim zachwytem
nie umkniesz

znalazłeś mnie nie umknę
od dziś poniosę z tobą
zachwyt każdego dnia

jestem Twój
poniosę z Tobą
ciężar każdego przyrzeczenia

jesteś mój
poniesiesz przez noc
ciężar niewiadomego

jesteś moja
co niewiadome
złączy nas poza długość czasu

jestem Twoja
poza długość czasu
w Tym Który Jest

Z inspiracji obrazem Św. Józef i Maryja po ślubie, Bernardino Luini (1490-1532)

Święta Rodzina czyta dzieciom

Matko Najświętsza na Twoich kolanach księga
to życie budzące się z każdą stronicą
wciąż na nowo
w Twoich dłoniach litery stają się ciałem
które boli i śpiewa
w Twoim namyśle zespala się mądrość
całej historii Izraela

Józefie Najpobożniejszy u Twoich stóp
Bóg uczy się czytać swoje ziemskie drogi
Twojej odwadze może powierzyć
tajemnice Królestwa
dziedzictwo maluczkich i odrzuconych

Jezu na naszą miarę
Chłopcze z książką przed snem
z pocałunkiem Rodziców
odwieczne Słowo które przychodzisz
w znaku litery i gestu
wzruszenia i nasłuchiwania

razem z Wami chcę wejść w bramy Przedwiecznego
który jest źródłem ojcostwa
macierzyństwa i dziecięctwa
czułości i opieki
i słów spisanych prawdą
i miłością

Z inspiracji obrazem Święta Rodzina, Luca Signorelli (1445-1523)

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie broń mnie
spod władzy Heroda uprowadź mnie
od nędzy w drodze ocal mnie
w pragnieniu i głodzie nakarm mnie

Opiekunie Chrystusa przyjmij mnie
do Zbawiciela zaprowadź mnie
z Maryją cierpliwie wychowuj mnie
pokory i służby naucz mnie

Ewangeliczny Mężu wesprzyj mnie
w sprawiedliwości zakorzeń mnie
za rękę mocno ujmij mnie
w godzinie trwogi nie puść mnie

Z inspiracji obrazem Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu ze św. Franciszkiem, Antonio Allegri, zwany Correggio (1489-1534)

foto: pixabay.com