W Klubie Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży seniorzy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na „Kursie podstawowej obsługi komputera i Internetu”. W szkoleniu wzięło udział 20 seniorów, którzy dwa razy w tygodniu systematycznie przychodzili na zajęcia.

zajęcia komputerowe

Kurs trwał 80 godzin i obejmował następującą tematykę

1.Podstawy obsługi komputera.
2. Usługi w sieci Internet.
3. Obsługa edytora tekstu MS Word.
4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Na pierwszym spotkaniu otrzymaliśmy laptopy do użytkowania, których używaliśmy na zajęciach a na koniec kursu dostaliśmy je na własność. Dla każdego z nas było to miłe zaskoczenie. Wiele osób nie miało swojego komputera i widoku na jego kupno, dlatego ich radość była ogromna. Na początku kursu pisaliśmy testy, było trochę stresu i obaw, bo nasza wiedza, mówiąc delikatnie, była skromna. Każdy z nas miał jakie takie pojęcie na temat obsługi komputera. Prowadzący uspokoił nas, że chodzi o sprawdzenie naszych umiejętności, aby na koniec kursu, przy pisaniu testu móc porównać naszą wiedzę początkową i końcową. Testy końcowe wypadły bardzo dobrze. Okazało się, że nauka w naszym wieku nie idzie na marne.

Poznaliśmy podstawowe pojęcia z zakresu IT i zasady BHP, których należy przestrzegać w pracy na komputerze. Poznaliśmy najważniejsze programy komputerowe oraz nauczyliśmy się podstawowej pracy z dokumentami tekstowymi. Nabyliśmy umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania danych i obsługiwania poczty elektronicznej. Uczulono nas na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. Można by tak wymieniać i wymieniać.

Nabyta wiedza uniezależnia nas od dzieci i wnuków. To, że zrobiliśmy duży krok do przodu zawdzięczamy niewątpliwie prowadzącemu kurs Panu Dariuszowi Przestrzelskiemu, który wykazał wiele cierpliwości, potrafił w zrozumiały dla nas sposób przekazać nam wiedzę. Nie każdy z wykładowców posiada taki dar.

Na zakończenie kursu każdy otrzymał zaświadczenie uczestniczenia w usłudze rozwojowej pn.” Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” i zaświadczenie ukończenia „Kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu”

Ja również brałam udział w tym kursie i poznałam wiele nowych rzeczy, które będą mi potrzebne w mojej pracy wolontariackiej. Poszłam na kurs z pewnym bagażem wiedzy ale wiadomo, że komputeryzacja to jest bardzo szeroka wiedza, którą należy poszerzać, by być „na topie”. Seniorzy bardzo wiele się nauczyli ale czują niedosyt i już są chętni do uczestniczenia w następnych kursach. Jak to się mówi –„ połknęli bakcyla”. Ja sama nie wiem, czego jeszcze nie wiem a na pewno więcej nie wiem, jak wiem. Na naukę nigdy za późno! To taki mój filozoficzny akcent na koniec.

 foto: Dariusz Przestrzelski 

Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża