Zabytkiem miesiąca w czerwcu jest Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko-Wileńskiej dotyczący rodziny Dziekońskich, 1820 r., Cesarstwo Rosyjskie, ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.

księgi szlacheckie, fot.R. Olkowski

Księgi szlacheckie funkcjonowały w Cesarstwie Rosyjskim od 1785 r., kiedy caryca Katarzyna II wydała generalny przywilej dla szlachty. Po rozbiorach konieczność poddania się procedurze wywodowej objęła szlachtę Rzeczypospolitej, która w swoim niepodległym państwie cieszyła się licznymi przywilejami. 

Najobszerniejszą część dokumentu zajmuje wywód przodków rodziny Dziekońskich opierający się na wzmiankach źródłowych. Zgodnie z jego treścią protoplaści rodu mieli przybyć do Polski z Anglii w połowie XV w. Zygmunt Stary nadał im tytuły oraz znaczne dobra ziemskie w okolicy Goniądza. Dokument regularnie odnosi się do akt ziemskich goniądzkich i brańskich, ale znajdziemy w nim także informacje o działalności przedstawicieli rodu na arenie krajowej. Największą karierę zrobił Antoni Dziekoński, opisany w dokumencie jako strażnik polny litewski, a od 1785 r. podskarbi nadworny litewski, odznaczony orderami Orła Białego i św. Stanisława. 

Ostatni passus dokumentu zawiera konkluzję, w której komisja potwierdza przynależność rodziny Dziekońskich do szlachty i informuje o wpisaniu ich do gubernialnej księgi szlachty w klasie pierwszej.

Eksponat można oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia Muzeum.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok