Zabytkiem miesiąca w styczniu jest wyjątkowy srebrny naszyjnik odkryty w miejscowości Czarna Wielka datowany na koniec XI – połowę XII w., ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

fragment naszyjnika

Naszyjnik wykonano z dziesięciu drutów skręconych parami, które następnie owinięto wokół siebie. Stanowi on masywną obręcz, która uformowana została w taki sposób, aby jej przednia część prezentowała się najokazalej, miała największą średnicę. Końce drutów wlutowano w srebrne sztabki, które rozklepano w taśmy, zwężające się ku końcom. Jedno z zakończeń naszyjnika zwinięto w rurkowate uszko, koniec drugiego jest odłamany. Od zewnątrz taśmy ozdobione zostały ornamentem kreskowanych linii. 

Ozdoby tego typu znane są z terenów Słowiańszczyzny zarówno wschodniej, jak i zachodniej. Przeważnie stanowią elementy skarbów, rzadziej znajdowane są na cmentarzyskach. Zabytek z Czarnej Wielkiej do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przekazano jako dar. Według relacji jego znalazcy pochodzi z cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych.

Naszyjnik 

Czarna Wielka, gm. Grodzisk, woj. podlaskie, koniec XI – połowa XII w., srebro, MB/A/215, kat. 930, ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Więcej informacji na temat zabytku udziela Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: 

tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl

źródło i foto. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcuja Seniora Białystok