Grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Białymstoku – jest wrześniowym zabytkiem miesiąca. Eksponat cudem ocalał z II wojny światowej dzięki odwadze woźnego Józefa Musiała, który ukrywał go przed Sowietami i Niemcami. Dziś jest on prezentowany w Muzeum Podlaskim jako symbol patriotyzmu i wierności tradycji.

Zabytek miesiąca_ wrzesień 2023

[Grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Białymstoku, autor nieznany, Rzeczpospolita Polska, 1935 r., stal niklowana, mosiądz złocony, wys. 32,0 cm; szer. 11,9 cm, MBH/8161]

W 1915 r. Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim otworzyło w Białymstoku dwie placówki elementarne – pierwszą przy ul. Kraszewskiego 13, drugą przy ul. Grunwaldzkiej 22. Druga z wymienionych rozpoczęła działalność w początku grudnia i prowadziła nauczanie w trybie dwuoddziałowym. Wielkim wydarzeniem w historii szkoły było nadanie jej imienia marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w 1935 r., którego następstwem było zyskanie nowego sztandaru. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 powróciła na ul. Grunwaldzką w 1937 r., do nowo wzniesionego gmachu pod numerem 49.

Gdy w 1939 r. Niemcy napadły na Polskę, Białystok został zajęty przez hitlerowców i na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow oddany Sowietom. PSP nr 2 została przekształcona w Dziesięcioletnią Pełną Szkołę Kolejową. Patriotyczne symbole polskiej państwowości, w tym sztandar szkoły, musiały być ukrywane przed okupantami. Sztandar został podzielony – grot, drzewiec i płat sztandaru zostały przekazane zaufanym osobom. Prezentowany grot przechował Józef Musiał, zatrudniony na stanowisku woźnego, a do niedawna pracownik Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, weteran Wojska Polskiego – hallerczyk walczący z czerwoną nawałą w 1920 r.

O zabytku opowiada Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku – kliknij

Miejsce ekspozycji: Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10
Czas ekspozycji: do końca września 2023 r., w godzinach otwarcia muzeum.
W kasie Muzeum można nabyć pamiątkową pocztówkę z zabytkiem miesiąca.

źródło i zdjęcie: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok