To propozycja, by przelać na papier wszystko to, co pojawiło się w duszy w ciągu ostatnich miesięcy. Ten czas – czas pod znakiem pandemii Covid-19 – był i nadal jest bardzo trudny. Dla niektórych być może nie do zniesienia. Stąd nazwa – Na granicy. 

plakat konkursu

Wiele osób znalazło się na granicy wytrzymałości, może na granicy lęku, strachu… o wszystko – o zdrowie, życie, bliskich, o pracę, środki do życia. Być może ktoś znalazł się na granicy wiary w ludzi, na granicy życzliwości, solidarności. A może niektórzy przekroczyli już granicę paniki? Bardzo prawdopodobne, że dla niektórych życie stanęło na granicy absurdu. Konieczne stało się wyjście ze stref komfortu, z bezpiecznej codzienności i dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Podlaski Instytut Kultury proponuje dwie kategorie konkursowe – literacką i plastyczną, esej lub obraz. Esej – bo to forma, która wymyka się sztywnym definicjom i daje ogromne możliwości przekazania emocji, przemyśleń, refleksji. Powinien to być esej publicystyczny, w którym punktem wyjścia jest społeczna lub indywidualna codzienność w czasach koronawirusa. Ważne, by to były własne przemyślenia, własne refleksje i własne najbardziej osobiste emocje.

Druga propozycja to obraz – rysunek lub grafika, które będą ilustracją zdarzeń, myśli i emocji. To jakby stopklatka wyjęta z całego ciągu osobistych doświadczeń, które miały miejsce w okresie odosobnienia i także obecnie, w czasie obostrzeń społecznych. Obraz nie opowie wszystkiego, ale dzięki artystycznej ekspresji może w mocny sposób przekazać to co najważniejsze – stan duszy.

Najlepsze prace – i te literackie i plastyczne – zostaną opublikowane w e-wydawnictwie pt. Na granicy. Rysunki i grafika będą stanowiły ilustracje do zbioru esejów. A cała publikacja pokaże co czujemy i co myślimy, gdy stajemy na granicy naszego dotychczasowego, znajomego, poukładanego i bezpiecznego świata.

Kontakt: nagranicy@pikpodlaskie.pl

Regulamin i karta zgłoszenia: tutaj

(źródło: Podlaski Instytut Kultury)

opracowanie: Lija Póljanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok