foto: Mieczysław Borys


Hołd Ojczyźnie mojej, 
która zwie się: Polska

Składam hołd Tobie, 
Ojczyzno moja wyróżniona!
Ojczyzno w ozdobie,
Tobie moja mowa wyśniona…

Cóż mi pozostało poświęcić Tobie,
Jak nie ten wiersz,
W moje przed-grobie.
Zdzierż mnie w sobie, zdzierż,
Jak ten mój wiersz…

Poeta biedny zazwyczaj bywa.
Ja w dodatku jestem kaleki
I przeto we mnie pozostała tylko ta siła,
Którą w hołdzie, jako Ojczyźnie 
Tobie przeznaczam na wieki!

Ojczyzno, jesteś mi, jak ta Panna miła, 
Której głowę składałem na Jej warkocz i serce…
Jesteś,  nie jak ta Matka tkliwa,
Lecz jak ta Siostra, bo podobną krwawicę przeżyliśmy.
I w tej naszej do historii rozterce,
Jak ta Panna i Siostra, 
Z którą jednaką drogę przemierzaliśmy… 

***
Przed  moimi  oczami

Ziemio, moja prawdziwa Podlaska, moja Ziemio.
Po dziś w moich oczach, Ty urodziwa, nie zniknęłaś.
Ach, jak mi miło przeto.

Kocham Cię, jak swoją matkę,
Co wyssałem życie z Jej piersi.
Miłuję Cię, jak miłowałem narzeczoną w randkę,
Której dotykałem cudownych piersi;
Tak delikatnie, jak dotykając tej Ziemi
Nogą niemowlęcą – stopą uskrzydloną.

I choć rzeka z dzieciństwa krzewami już zarosła,
A tylko po olchowych krzakach wiatr przemyka,
Nadal we mnie żyje chwila wzniosła
I żal za Tobą co dzień mnie spotyka…

Ach, ten mój średni wiek życia  rozmiłował  się w Tobie…
Niech mi będzie po życiu pospolicie wziąć do grobu imię Twoje,
Żem ja był jak ten „Mietko”, który po-kochał Polskę…
Lecz mi i godniej jeszcze jest nosić miano milsze,
W którym chciałbym zwać się …”Podlasianinem”!

Mojej małej i dużej Ojczyźnie, sierpień 2017, Podlasie

***
Ziemi  Podlaskiej  Rodzimej

Ziemio, moja rodzinna Podlaska,
Miłować Ciebie dana mi była łaska,
A i przeto zamieszkać na wiek stary
Jest dla mnie niczym dary,
Jak ojcom, kiedy na świat przychodziłem
I jak dla mnie, kiedy z Ziemi Śląskiej
ku Tobie wyszedłem.

Dzisiaj nie tylko w tęsknocie,
Lecz i jak najmocniej i w istocie
Ciebie w wierszu ujmuję,
Albowiem poświęcenie Tobie znajdę;
Jak strumyk, co przez darń został przelany,
Tak ja miłować Ciebie przez Boga wybrany…

Ojczyźnie na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
I Święto Wojska Polskiego, 15 Sierpnia 2017 r., syn Mieczysław

Mieczysław „Mietko” Borys