W kwietniu 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach otwarty został oddział dziennego pobytu dla seniorów„Kalinka”. Jak dotąd jednak dom nie rozpoczął pracy. Aby mógł ruszyć, potrzeba choćby 10 chętnych. Liczba optymalna – to 15. W ciągu trzech miesięcy wpłynęły dokumenty od 4 zainteresowanych.

Trudno uwierzyć, że w mieście liczącym około 60. tysięcy mieszkańców, w tym ponad 12 tysięcy seniorów, nie ma 15 osób potrzebujących takiej pomocy – uważa dyrektor Krystyna Jaśkiewicz – W Łodzi jest takich domów 20. Oferują łącznie 930 miejsc, a w ciągu roku korzysta z nich około 1000 osób.

W Suwałkach jest- to miejsce nowe. Oferuje bezpieczny pobyt w dobrych warunkach, w godz. 7 – 17 i 2 posiłki /w tym obiad/, przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Seniorzy będą mogli wspólnie spacerować, ćwiczyć i brać udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Korzystać z terapii zajęciowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Możliwe będą: robótki ręczne, zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne, stymulujące pamięć i myślenie, relaksacyjne i inne. Planuje się wycieczki i imprezy rekreacyjne oraz uczestnictwo w niektórych wydarzeniach kulturalnych miasta. Koncentracja na zadaniach i towarzystwo innych osób „uwalniają głowę” od myślenia o własnych problemach. Tworzą atmosferę dla pożytecznego wykorzystania czasu i nawiązywania przyjaznych kontaktów. Opóźniają proces starzenia się organizmu i psychiki.

Do kogo adresowana jest oferta „Kalinki”? Do seniorów, którzy z powodu podeszłego wieku, przewlekłej choroby, niepełnosprawności czy zdarzeń losowych nie mogą w pełni samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Nie mogą stale lub tylko tymczasowo, bo osłabiły się ich siły i możliwości np. po urazach /złamana ręka/, po przebytych chorobach czy zabiegach operacyjnych. „ Kalinka” jest także dobrym miejscem dla tych, u których pojawiające się problemy z pamięcią lub orientacją w miejscu i czasie, zwiększają ryzyko spowodowania lub doznania krzywdy. Jest także w naszym mieście bliżej nie rozpoznana grupa seniorów, którzy wprawdzie ruchowo i mentalnie mogą     być jeszcze wciąż wystarczająco sprawni, ale mimo to sami być nie powinni. To seniorzy samotni, mało aktywni, przewlekle smutni. „Kalinka” – to jedno z tych miejsc, które może nas przed smutkiem i jego konsekwencjami uchronić.

Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” wymaga poddania się określonej procedurze: złożenia odpowiednich dokumentów, zgody na wywiad środowiskowy. Także wnoszenia comiesięcznych dopłat, których wysokość – naliczana indywidualnie, zależy od sytuacji rodzinnej i materialnej . Warto sprawdzić i rozważyć.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (087 562 85 35) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach (tel. 87 562 89 77).

Lucyna Śniecińska
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki

zdjęcia: Dom Pomocy Społecznej „Kalinka” w Suwałkach