W dniach od 24.11 do 07.12. 2017 r. odbyło się w Ciechocinku szkolenie kolejnej, piątej już  grupy seniorów, w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS 2014 -2020.

Tym razem w turnusie rehabilitacyjno-szkoleniowym brało udział 15 seniorek, zgłoszonych przez struktury Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z kilku miast w Polsce. Z Zarządu  Okręgu w Suwałkach w turnusie udział wzięły Lucyna Śniecińska i Krystyna Polkowska.

Program 14-dniowego szkolenia odbywał się pod hasłem ”Aktywność społeczna przeciwdziałaniem samotności seniorów”. Miał za zadanie pogłębić wiedzę na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących z wiekiem, oraz wskazać praktyczne sposoby rozwiązywania najczęściej występujących problemów. Wykłady i ćwiczenia z psychologami odbywały się codziennie w wymiarze 4-5 godzin. Ich tematyka obejmowała zasady troski o organizm oraz sposoby przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom psychologicznym.  Dużo uwagi poświęcono zjawisku stresu, jego uwarunkowaniom i skutkom.

Pokazano praktyczne metody relaksacji – czyli  uwalniania się od chorobotwórczych napięć emocjonalnych. Mówiono o samotności i sposobach przeciwdziałania towarzyszącemu jej  często poczuciu braku sensu i chęci do życia.   Omawiane też były korzyści ze zjawiska „samorealizacji” i możliwe formy  własnej aktywności.  Cenną stroną zajęć było też poznanie możliwości, źródeł i form wsparcia osób starszych w naszym kraju.

Wymiana doświadczeń i dyskusje uczestników szkolenia  na tematy dotyczące form aktywności seniorów w ich własnych środowiskach oraz występujących  barier i sposobów ich pokonywania –  to wartość dodana tego spotkania.

Organizatorzy  projektu zapewnili  uczestnikom również udział w 3 zabiegach usprawniająco – rehabilitacyjnych każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel, ciekawy program kulturalno – integracyjny oraz bardzo dobre warunki socjalne w Sanatorium Uzdrowiskowym „Łazienki II Resort Medical and SPA”.

Projekt  jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest wsparcie społeczne seniorów, pozostających w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

 

                                                                                                       Krystyna  Polkowska
Podlaska  Redakcja  Seniora Suwałki