Redakcja nieregularnika „Epea. Pismo literackie” ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru pisma.
Do współpracy zapraszamy zarówno doświadczonych twórców, jak i tych, którzy są na początku swojej literackiej drogi.

Teksty należy przesłać na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl do 15 kwietnia 2019 r. w tytule maila wpisując kategorię, w której zgłaszany jest tekst (np. Debiuty Premiera lub Literatura dla dzieci).

Przyjmujemy teksty w następujących kategoriach:

  1. DEBIUTY/PREMIERA

teksty literackie, skierowane do czytelnika dorosłego, poezja i proza (do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza)

  1. RECENZJA/OPINIA

– recenzje książek wydanych w 2019 r., w jakikolwiek sposób związanych z województwem podlaskim (np. poprzez poruszaną tematykę, osobę autora);

– opinie na temat różnego rodzaju zjawisk językowych, wydarzeń i sytuacji kulturowych związanych z językiem lub literaturą (np. wpływ blogerów/vlogerów książkowych na kształtowanie współczesnego rynku wydawniczego, czy nagrody literackie mają w dzisiejszym świecie jakiekolwiek znaczenie itp.)

(do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza)

  1. LITERATURA DLA DZIECI

teksty literackie, skierowane do dzieci/młodzieży, poezja i proza (do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza)

 

Przyjmujemy jedynie teksty dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania.

Wybrane przez redakcję teksty zostaną opublikowane w drugim numerze nieregularnika „Epea. Pismo literackie”.

Fot. Bogumiła Maleszewska-Oksztol/Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Regulamin przyjmowania tekstów

Nabór tekstów do nieregularnika Epea

 

Podlaska Redakcja Seniora Białystok
Opracowała: Jolanta Falkowska