Trwa nabór tekstów do szóstego numeru „Epea. Pismo literackie”.

foto: Książnica Podlaska w Białymstoku


Redakcja nieregularnika „Epea. Pismo literackie” ogłosiła właśnie nabór tekstów do szóstego numeruJuż dziś piszący mogą przesłać swój tekst na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl

Każdy, kto pisze wiersze, opowiadania, reportaże, eseje, dramaty, felietony, recenzje książek lub bajki dla dzieci i pragnie podzielić się swoją twórczością z innymi, może zgłosić swoje dokonania literackie, gdyż do współpracy zaproszeni są zarówno doświadczeni twórcy, jak i ci, którzy są na początku swojej literackiej drogi.

Jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy teksty.
Jeden tekst nie może przekraczać 8 stron maszynopisu.
(czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

Redakcja Epei przyjmuje zgłoszenia do 31 stycznia 2021 r.

Przyjmowane są jedynie teksty dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich.

Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów  oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania.
Wybrane teksty zostaną opublikowane w szóstym numerze nieregularnika „Epea. Pismo literackie”.

źródło: Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku