7 listopada 2022 r. odbyła się VIII sesja sprawozdawczo – wyborcza delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) w Sali Obrad Sejmu w Warszawie. 

trzy panie i pan siedzą w sejmowej ławie poselskiej

Sesja miała charakter maratonu, aby zmieścić bardzo bogaty program w dwie i pół godziny. Narzucone tempo wykluczało niestety jakąkolwiek dyskusję i pytania. Prawie 40 minut zajęli goście honorowi – Marszałek Sejmu, Minister Marlena Maląg, Minister Adam Niedzielski i Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak należało się spodziewać podlizywano się środowiskom senioralnym i chwalono się własnymi sukcesami na tym polu. Ważnym punktem było ślubowanie delegatów, wybór Prezydium OPS na następną IV kadencję, przyjęcie Deklaracji programowej oraz punkt, który wzbudził największe emocje, czyli składki. Właśnie ten temat, czyli jak się utrzymać bez żadnego wsparcia ze strony władzy, obnaża rzeczywistą politykę państwa, które tak hojnie obdarowuje przychylne sobie organizacje jak np. Narodowców. 

Tu wspomnę ciekawą sytuację, jaka zdarzyła się na sesji. Poseł Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, podsumowując dotychczasową współpracę, podkreśliła przekazanie 300 tysięcy złotych na działalność OPS. Spotkało się to z natychmiastową reakcją przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz, która stwierdziła że: „to nieprawda”. 

OPS z założenia jest apolityczne, ale jest to niemożliwe, bo wszystkie nierozwiązane do tej pory problemy organizacji senioralnych (zmiany w ustawie o samorządzie w sprawie Rad Seniorów) mogą zostać załatwione tylko w procesie politycznym. 

stoją dwie kobiety i mężczyzna. W tle grupa ludzi

Najważniejsze dla naszej piętnastoosobowej delegacji z Podlasia jest powołanie Delegatury, której przewodniczący będzie brał udział w konwencie i bieżących pracach OPS. Przedstawiłem naszym delegatom kandydaturę Bożeny Chmielewskiej z Rady Seniorów Gminy Supraśl na tą odpowiedzialną funkcję i ta propozycja została wstępnie przyjęta. Jednym z punktów strategii OPS jest pozyskiwanie partnerów parlamentarnych przy pracach legislacyjnych dotyczących ustaw o osobach starszych i nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Tu widzę dla siebie miejsce do pracy w Delegaturze. Po jej powołaniu warto rozpocząć współpracę z Pełnomocnikiem do Spraw Seniorów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, aby realizować cele polityki senioralnej Podlasia. Istotną sprawą jest też pozyskanie środków na naszą działalność, jak to się dzieje w innych regionach Polski. 

Oto nasza delegacja z Podlasia: Wanda Modzelewska – UTW Łapy, Helena Sołtys – UTW Augustów, Mieczysława Gajewska – RS Suwałki, Regina Murawska – RS Łapy, Danuta Żukowska – RS Łomża, Grażyna Czajkowska – RS Łomża, Barbara Kaplukiewicz – RS Augustów, Anna Biegańska – RS Wasilków, Bożenna Chmielewska – RS Supraśl, Walentyna Grygieńć – UTW Suwałki, Ryszard Gaj – UTW Sokółka, Tadeusz Fiedorowicz – RS Sokółka, Stanisław Kaseja – RS Łomża, Jan Sulik – RS Dąbrowa Białostocka, Michał Różycki – RS Białystok.

Dla zainteresowanych historią powstania a także dotychczasowych sukcesów i problemów w działalności OPS polecam stronę internetową www.parlamentseniorow.pl 

zdjęcia: Michał Różycki

Michał Różycki
Białostocka Rada Seniorów
Podlaska Redakcja Seniora Białystok