Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach? Czy można dokonać szlachetnego czynu w codziennych sytuacjach? Jeśli znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych, zgłoś go do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla innych. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów – „Powstańców” czasu pokoju.

Obecnie trwa VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – z nową kategorią, w ramach której będziemy honorować osoby odznaczające się wyjątkową inicjatywą społeczną. W kategorii „Wyjątkowy czyn” czekamy na przykłady wspaniałej postawy, odwagi i roztropności. Nagroda promuje jednocześnie wartości, za które walczyli i ginęli Powstańcy (wolność, honor, pomoc słabszym, wierność, męstwo).

Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza „Anody” – legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przede wszystkim wspaniałego kolegi. Dzięki temu wyróżnieniu Muzeum Powstania Warszawskiego pielęgnuje pamięć o Powstańcach Warszawskich oraz promuje wartości, którymi kierowali się bohaterowie wydarzeń 1944 roku, walcząc o wolną Polskę.

Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach:

  1. za całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową;
  2. za aktywność społeczną (np. dzieło, inicjatywę) stanowiącą wzór dla młodego pokolenia;
  3. za wyjątkowy czyn (np. podjęcie błyskawicznej decyzji ratowania zagrożonego życia ludzkiego).

 

W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński – twórca Stowarzyszenia Siemacha, s. Małgorzata Chmielewska – przełożona Wspólnoty “Chleb Życia”, Jacek Dębicki – naczelnik GOPR, płk Piotr Gąstał – b. dowódca Jednostki Wojskowej 2305 GROM Cichociemni, Anna Gołębicka – menedżer marketingu, strateg komunikacji, dr Dariusz Karłowicz – filozof, publicysta, współtwórca i prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja, Jan Rodowicz – stryjeczny bratanek patrona nagrody, Jakub Wygnański – prezes zarządu Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Damian Zadeberny – prezes zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska).

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:www.1944.pl  zgłoszenie można wysłać za pomocą e-maila na adres: anoda@1944.pl oraz korespondencyjnie: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.

Zgłoszenia można wysyłać do 10 grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego w pierwszej połowie marca 2018 roku, w 95. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”.

 

(źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku)

Opracowanie : Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok