Jednym z laureatów 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga* w 2020 został rzeźbiarz ludowy Dionizy Purta, dobrze nam znany również z konkursu literackiego Srebro nie Złoto.

Dionizy Purta

Dionizy Purta urodził się w 1941 roku we wsi Lewonie koło Moniek. W dzieciństwie tworzył fujarki i gwizdki, wyplatał też kosze, zbierał korzenie. Zainteresowanie korzenioplastyką przekształciło się w zamiłowanie do rzeźby w drewnie. Jego wielobarwne rzeźby są niepowtarzalne, w większości konstruowane są z wielu wykonywanych osobno elementów. Od lat 70-tych wolny czas poświęca rzeźbieniu. Wśród najczęściej podejmowanych  tematów znalazły się świątki, anioły, motywy wiejskie oraz najczęściej rzeźbione ptaki.

Ptaki – rzeźby Dionizego Purty

Ptaki Pana Dionizego odróżniają się od prac innych twórców. Odróżnia je nie tylko forma, ale również odejście od próby odzwierciedlenia natury. Są to fantazyjne  twory wymyślone od początku przez Twórcę. Często powstają one z połączenia pozornie przypadkowych elementów, które po połączeniu i pomalowaniu dają niepowtarzalny efekt.

Dużą kolekcje prac Dionizego Purty w różnych okresów jego twórczości posiada Muzeum Podlaskie i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Film „ Dionizego Purty rzeźby z ziemi i  nieba” zrealizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Książnicę Podlaską. był prezentowany w telewizji seniora TVS.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

Rzeźby Dionizego Purty

Prace artysty wystawiane byłby na wielu wystawach na terenie całej Polski, a sam Dionizy Purta otrzymał za nie różnorodne nagrody. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Białymstoku.

Od kilku lat Dionizy Purta oddaje się  również  nowej pasji – pisaniu. Wybrana forma to eseje filozoficzne.  Jest laureatem nagrody i wyróżnienia w IV i V edycji konkursu literackiego Srebro nie Złoto. Utwory te można zaleźć w drukowanych   tomikach laureatów konkursu oraz na portalu podlaskisenior.pl w dziale Srebro nie Złoto.

* Nagroda im. Oskara Kolberga
Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

(źródło: http://www.nagrodakolberg.pl; archiwum filmowe Stowarzyszenia Szukamy Polski)

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora