Nagroda specjalna i wyróżnienie honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej trafiła do Zakładu Aktywności Zawodowej „My dla innych” w Białymstoku.

Komu przyznano ogólnopolską nagrodę im. Jacka Kuronia?

Nagrodę przyznano za zbudowanie lokalnego systemu kompleksowego wsparcia i usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami.
Wyróżnienie i nagrodę specjalną Stowarzyszenie „My dla innych” odebrało  w Warszawie z rąk organizatorów 10. edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne.

Rafał Średziński z nagrodą

 

Kryteria przyznawania nagród:

To wielkie wyróżnienia jest efektem pracy zespołu ekspertek i ekspertów, którzy po dokonaniu oceny społecznej i ekonomicznej spośród 500 przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w konkursie wybrali te, które najlepiej radzą sobie na polu ekonomii społecznej. To kolejne docenienie działań Stowarzyszenia.

Ostatnio otrzymaliśmy także wyróżnienie w IV edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021  w kategorii „Sukces rynkowy”. Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My dla innych” na ostatnim krajowym zjeździe został wybrany do Zarządu Krajowego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej.–  To dla nas niezwykle ważne, że jesteśmy dostrzegani jako wyraźny punkt na krajowej mapie organizacji, które wspierają drugiego człowieka – mówi Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My dla innych”. – To potwierdza, że to, co robimy jest ważne, potrzebne i wyjątkowe w skali kraju. To jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo, drzemie w nas znacznie, większy potencjał, nie ukrywam, że bardzo pomogłoby nam rozwiązanie problemów lokalowych. Głównym celem Stowarzyszenia „My dla innych” jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu.

Do kogo kierowane są działania Stowarzyszenia „My dla innych”?

Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami, które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki  które mają na celu pomóc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej.

Gdzie można kupić rękodzieła osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku?

Zakład Aktywności Zawodowej „My dla innych” prowadzi Sklep Charytatywny przy ul. Antoniuk Fabryczny 34, oraz cztery pracownie (recyklingu i rękodzieła, fotograficzną, pralnię oraz gospodarczą), w których zatrudnia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które pracują pod okiem trenerów pracy. Dodatkowo wszyscy pracownicy objęci są rehabilitacją społeczną – każdego dnia odbywa się godzinne spotkanie z psychologiem. Zapewniona jest także opieka zdrowotna – doraźna i specjalistyczna opieka medyczna.

Fot: A. Kossakowska

Stowarzyszenie „My Dla Innych”
Więcej: https://mydlainnych.pl

Podlaska Redakcja Seniora
Jolanta Falkowska