,,Nie daj się wkręcić babciu” – pod takim tytułem w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbył się spektakl edukacyjny dla seniorów wystawiony przez młodzież licealną z Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.

Spektakl ten  uświadamiał widzom niebezpieczeństwa jakie grożą osobom starszym  i kreowaniu właściwych postaw. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku Danuta Roszkowska. Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest współpraca społeczeństwa z policją i innymi służbami mundurowymi, lepsza praca policjantów dzielnicowych i poznawanie zagrożeń istniejących na danym terenie oraz reaktywacja posterunków  policji . Pracownik Państwowej Straży Pożarnej mówił o cichym zabójcy którym jest czad i o znaczeniu domowego czujnika dymu.

Projekt ten został przygotowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznym zachowaniom ,,Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016/2017.Gościem honorowym spektaklu był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński który wręczył seniorom domowe czujniki dymu.

(zdjęcie: www.lomza.pl)

Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża