22 maja 2018 w  UTW Boćki odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z aspirant sztabową Agnieszką Dąbrowską, oraz inspektorkami  w zespole do spraw prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim Sylwią Bagniuk i Haliną Sacharczuk

fot. Barbara Pejska

Tematem spotkania było przedstawienie zagrożeń, które mogą spotkać seniorów w życiu codziennym jak: oszustwa; bezpieczeństwo na drodze i przemoc w rodzinie.

Przedstawiono przykłady oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. Policjantki poinformowały ,że należy się upewnić kto dzwoni, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do danej osoby, należy przerwać rozmowę i zadzwonić do rodziny  lub policję informując o zaistniałej sytuacji.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dotyczyło udziału pieszych i rowerzystów w zdarzeniach drogowych. Pani aspirant  przypomniała seniorom o zasadach poruszania się rowerem po drogach. Pamiętajmy, chodnikiem można jechać tylko w oznaczonych miejscach z nazwą: „ścieżka rowerowa”. W każdym innym przypadku jedziemy jezdnią. Niestosowanie się do tych przepisów może być karane mandatem. Tam, gdzie boimy się jechać jezdnią, lepiej prowadzić rower chodnikiem.

fot. Barbara Pejska

Przypomniano nam o obowiązku posiadania odblasków podczas poruszania  się nie tylko po za miastem lecz i w miejscach zabudowanych.                    

Bezpieczeństwo w rodzinie to ważny temat, szczególnie jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci, małżonków jak i osób starszych. Panie policjantki poinformowały jak  zachowywać się w takich sytuacjach i kiedy zakładana jest Niebieska karta. Podkreśliły rolę aktywności sąsiedzkiej – szczególnie wobec osób samotnych i reagowanie  na krzywdę ludzi- dzwoniąc pod nr telefonu: 997 lub 112. Informacje można składać anonimowo odmawiając udostępnienia swoich danych.     

fot. Barbara Pejska

                                                                                

Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali znaczki odblaskow

Barbara Pejska
UTW w Boćkach    

 

 

 

Podlaska Redakcja Seniora