To pierwsza refleksja po przeczytaniu wstępnych danych Spisu Powszechnego z zeszłego roku przeprowadzonego po 10 latach. Wyniki potwierdzają przewidywany kryzys demograficzny, na który nałożą się jeszcze skutki pandemii. Na dzień 31 marca 2021 r. Polska liczyła 38 179 800 mieszkańców, a więc w stosunku do 2011 roku spadek wynosi 332 tys. mieszkańców.

tablica_zmiany w strukturze ludności

To pierwsza refleksja po przeczytaniu wstępnych danych Spisu Powszechnego z zeszłego roku przeprowadzonego po 10 latach. Wyniki potwierdzają przewidywany kryzys demograficzny, na który nałożą się jeszcze skutki pandemii. Na dzień 31 marca 2021 r. Polska liczyła 38 179 800 mieszkańców, a więc w stosunku do 2011 roku spadek wynosi 332 tys. mieszkańców.

Polska się wyludnia w dość szybkim tempie w czym duży udział w ostatnim czasie ma pandemia i mała ilość urodzin. Najbardziej niepokojący jest proces starzenie się społeczeństwa – co piąty Polak ma powyżej 60 roku życia. Oznacza to, że udział osób w wieku poprodukcyjnym – wzrósł z 16,9 proc. do 21,8 proc., a więc w ciągu dekady przybyło 1,8 miliona w grupie wiekowej 60/65. Jeszcze bardziej niepokojącą informacją jest szybko rosnąca populacja 80/90-latków.

Czy państwo, samorządy i społeczeństwo jest na taki trend populacyjny przygotowane ? Patrząc tylko na stan Ochrony Zdrowia szczególnie dotykający seniorów – nie sądzę.

Źródło tekstu i foto: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok