Miasto partnerskie Białegostoku – ŁUCK w Ukrainie pod ostrzałem.

tablica informacyjna, w kolorze niebiesko żółtym, dla uchodzców na dworcu kolejowym

Pierwsza wzmianka o Łucku pochodzi z 1085 r., który wchodził w skład księstwa włodzimierskiego. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Łuck był stolicą województwa wołyńskiego i miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. W II Rzeczypospolitej Łuck był siedzibą władz województwa,liczył ok. 35,5 tys. mieszkańców, w tym ok. 17 tys. Żydów, 11 tys. Polaków i 3 tys. Ukraińców. Po wybuchu II wojny światowej, od 7 września 1939 Łuck był tymczasową siedzibą Rządu RP.

W 2020 roku Łuck zamieszkiwało ponad 220 tys. mieszkańców. Żyli jak wszyscy, pochłonięci pracą i życiem rodzinnym kiedy nagle z nieba spadły nie gwiazdy a rakiety. I tak wojna zawitała do spokojnego miasta leżącego niecałe 100 km od granicy z Polską. Można mieć różne odczucia w stosunku do Ukrainy, szczególnie na dźwięk słowa „Wołyń”, ale nasza wspólna historia nie jest jednoznaczna. Każdy ma coś na sumieniu i konflikty potrafią wybuchać w sposób kontrolowany przez skrajnie nastawionych „polityków” w celu osiągnięcia własnych korzyści. Dobrze, że w obliczu tragedii mieszkańców Ukrainy daliśmy od pierwszych godzin świadectwo człowieczeństwa przez duże „C”. Mam nadzieję, że jesteśmy przygotowani psychicznie i organizacyjnie na dużą fale uchodźstwa i zaopiekujemy się dziećmi, kobietami i osobami starszymi, które najbardziej cierpią w trakcie każdej wojny. W niedzielę na dworcu kolejowym w punkcie recepcyjnym spotkałem sporą grupę młodych kobiet z wózkami dziecięcymi, którymi zajmowały się wolontariuszki harcerki. I tak niespodziewanie to Łuck przyjechał do nas i to na dłużej.

Foto: Michał Różycki

Źródło: Łuck – Wikipedia, wolna encyklopedia

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok