Każdy z nas, kiedy się rodzi, rozpoczyna własną historię. Ale czy na pewno? Czy w swoim życiu nie powielamy historii rodziców, dziadków? Czy to jacy jesteśmy: pełni optymizmu życiowego czy też pesymizmu ma wpływ na jakość naszego życia?

okładka książki, fot. Wiesława Szwed

Przewlekły ból, lęk, fobie, obsesyjne myśli – istnieją dowody na to, że ich źródłem nie jest własne doświadczenie ani nierównowaga chemiczna w mózgu, lecz przeżycia rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Okazuje się, że traumę można odziedziczyć. Jak więc dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy?

Te i inne pytania zostały rozwiane, kiedy przeczytałam książkę „Nie zaczęło się od ciebie”. Mark Wolynn autor książki jest pionierem w pracy z odziedziczoną traumą i od ponad dwudziestu lat zajmuje się pacjentami. Książka ta jest przewodnikiem po jego metodzie. Jest to książka dla tych, których nurtują pytania o jakość swojego życia i co ma na nie wpływ. 

Wielu z nas odpowie, że to w genach mamy zapisane nasze życie. Nie możemy zmienić swoich genów, ale możemy zmienić ich ekspresję, czyli wpłynąć na powstanie produktu (najczęściej białka) mającego wpływ na nasze funkcjonowanie, zachowanie. Wszystkie nasze zachowania oparte są o substancje chemiczne wytwarzane przez geny w naszych komórkach w określonych sytuacjach. Substancje takie jak: endorfiny, kortyzol (uwalniane w komórkach dzięki genom) mają wpływ na nasze choroby, zachowania, nastawienie do życia. Odkrycia epigenetyki (nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów), nasze myśli, wyobraźnia, codzienne praktyki takie jak: wizualizacja i medytacja mogą zmienić ekspresję genów. 

Zdumiało mnie, gdy przeczytałam, że również Biblia w ustępie 14:18 potwierdza najnowsze odkrycia nauki, mówiąc: „że kary za grzechy rodziców spadną na potomków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia: Pan cierpliwy jest, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia”*

W swojej książce autor podaje przykłady, ćwiczenia i praktyki. Stawia też wiele pytań, na które każdy z nas może odpowiedzieć, odkryć tajemnice z przeszłości, uporać się z nieuzasadnionymi lękami czy traumami. Ale żeby je odkryć, trzeba zrozumieć przeszłość. Stawia też wiele tez, a wyjaśniając je, podpiera się pracami wielu naukowców.

Wyobraźnia jest początkiem tworzenia – napisał George Bernard Show w 1921 r. To co sobie wyobrażasz, staje się możliwe. A wyobraźnia ma wpływ na ujawnianie się genów, a one na nasze zachowanie i funkcjonowanie oraz na nasze zdrowie. 

Polecam książkę „Nie zaczęło się od ciebie”, by spojrzeć inaczej, szerzej na swoje życie i może dokonać w nim zmiany. A może też poznać historię własnej rodziny i stworzyć drzewo genealogiczne. Wiele jest podpowiedzi i możliwości, które wystarczy zastosować w swoim życiu, by stało się ono pełniejsze.

*Mark Wolynn, Nie zaczęło się od ciebie, Wydawnictwo Czarna owca, Warszawa 2016, strona 60.

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok