W Supraślu i Ogrodniczkach dzieje się.  Tym razem krótko relacjonujemy, co się zdarzyło w  ramach inicjatywy lokalnej. Było smacznie, pięknie i muzycznie a efekty aktywności uczestników można wykorzystać w czasie przedświątecznym.

W  Gminie Supraśl zrealizowano  trzy artystyczne wydarzenia.

1. Warsztaty promocji i prezentacji dobrej praktyki w obszarze ES, w ramach warsztatów kulinarnych ,,Technika zdobienie pierników” odbyły się w świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach.

2.Warsztaty muzyczne ,,Budzimy muzyczny potencjał” – świetlica w Ogrodniczkach.

3.Warsztaty artystyczne ,,Z pasją przygotowujemy prezenty, upominki i ozdoby świąteczne” – Dom przy Puszczy w Supraślu.

Organizatorem a zarazem grupą inicjatywną dla aktywizacji środowiska i realizacji projektu na rzecz Ekonomii Społecznej były trzy podmioty: Fundacja X – Genowefa Obuchowicz, Rada Seniorów – Bożena Chmielewska, Stowarzyszenie Aktywni – Jadwiga Kochanowska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które aktywnie i z pasją uczestniczyły w spotkaniach.

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl