Nasza Redakcja ma dwa nowe komputery. Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy, które założyliśmy w ubiegłym roku zrealizowało zadanie w ramach projektu „Podlaskie lokalnie” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

nowy komputer

Projekt zakładał zakup dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Podlaskiej Redakcji Seniora. Pierwszy z przeznaczeniem dla administratora portalu, będącego jednocześnie sekretarzem redakcji i sekretarzem konkursu „Srebro nie Złoto”, czyli Joli Falkowskiej, drugi dla osoby publikującej na portalu, która jest też sekretarzem konkursu fotograficznego „Podlaskie Ślady” Liji Półjanowskiej. 

Nasza strona podlaskisenior.pl został ostatnio znacznie unowocześniona, wyposażona w nowe funkcje. Jedną z najciekawszych z punktu widzenia czytelnika – jest wprowadzenie na stronie dwóch wersji językowych: angielskiej i esperanto. Członkowie Redakcji przygotowują się do wprowadzenia kolejnych możliwości, jakie dają nam nowe technologie. Zamierzamy wprowadzić nagrania dźwiękowe (podcasty) i uczyć się techniki radiowej oraz samodzielnie montować proste filmiki nagrywane smartfonami. Szczególnie administrator portalu, redaktor naczelny i osoby publikujące na stronie potrzebują komputerów, umożliwiających wykorzystanie programów do sprawnej obsługi strony, wykorzystania wszystkich jej funkcji i archiwizowania zasobów. Obsługa konkursów „Srebro nie Złoto” i „Podlaskie Ślady…” związana z odbiorem i obróbką edytorską dużych plików tekstowych i graficznych wymaga także zaawansowanych technologii.

praca nad artykułem /kokpit/
kokpit naszej strony

Skorzystają wszyscy. Jola i Lija mają nowoczesne, zaawansowane technologicznie komputery, a w związku z tym ich praca nad redagowaniem portalu podlaskisenior.pl będzie usprawniona a poziom portalu znacznie podniesiony, ponieważ możliwe staje się wykorzystanie wszystkich funkcjonalności strony, nadane jej po przebudowie. Pośrednimi beneficjentami będą wszyscy współpracownicy i korespondenci redakcji, których teksty i fotografie będą mogły być szybciej i sprawniej publikowane (ok. 40 osób). Wszyscy czytelnicy będą mieli częstszy dostęp do nowych treści na portalu podlaskisenior.pl w tym także osoby z niedosłuchem i niedowidzące, poprzez wykorzystanie w pełni możliwości strony.

Podlaska Redakcja Seniora liczy 40 osób. Oprócz grupy z Białegostoku (19 osób) piszą seniorzy z Łomży, Suwałk, Sokółki, Kolna, Bielska Podlaskiego, Supraśla i Bociek. Redakcja białostocka od 5 lat (od ponad roku jako Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy) spotyka się raz w tygodniu na kolegium redakcyjnym i pisze, fotografuje, relacjonuje wydarzenia w Białymstoku i regionie, publikuje twórczość seniorów. Nawiązaliśmy kontakty z instytucjami kultury, rzecznikami prasowymi, relacjonujemy działania w dziedzinie polityki senioralnej. Prezentujemy też materiały filmowe w dziale Telewizja Seniora TVS. Na portalu dostępnych jest już ponad 3000 autorskich artykułów i ok. 4000 zdjęć. W 2019 r. strona odnotowała ponad 118 tys. wizyt. W marcu 2020 r.. uruchomiliśmy nowoczesną, wzbogaconą i wprowadzającą nowe funkcje wersję strony. W kolejnym etapie rozwoju portalu Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy planuje między innymi publikowanie podcastów i zakupione komputery umożliwią nam także ten krok.
Codzienna, społeczna, praca dziennikarzy obywatelskich i redaktorów seniorów jest podzielona zgodnie z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Wszyscy wykorzystują własne komputery. 

Zakupione komputery będą służyły do codziennej pracy nad redagowaniem portalu dla seniorów. Umożliwi sprawniejszą obsługę administracyjną i techniczną strony oraz prowadzonych przez nas konkursów. Pozwoli też na wykorzystywanie wszystkich funkcjonalności strony oraz proponowanie czytelnikom publikacji dobrej jakości. 

foto: Jolanta Falkowska i Lija Półjanowska

 

Jolanta Wołągiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok