Wystawę odnowionych, cennych starodruków, specjalistyczny skaner do digitalizacji, komorę fumigacyjną, służącą do odgrzybiania i dezynfekcji zbiorów oraz salę audiowizualną mieli okazję obejrzeć uczestnicy spotkania, podsumowującego realizację projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

Książnica Podlaska to nie tylko półki, wypełnione książkami. Instytucja ta pełni rolę centrum kultury, dba o zabezpieczenie cennych zbiorów i udostępnienie dóbr dziedzictwa kulturowego odbiorcom, w tym osobom niepełnosprawnym. Realizacja tych zadań jest możliwa m. in. dzięki funduszom, pozyskiwanym ze środków unijnych.

W latach 2016–2018 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku realizowała projekt „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano jedyną w Białymstoku, automatyczną komorę fumigacyjną, służącą do odgrzybiania i dezynfekcji własnych akt, archiwaliów i zbiorów bibliotecznych. Zakupiono też odkurzacz do czyszczenia książek oraz specjalistyczny skaner do digitalizacji zbiorów, co zapewni czytelnikom dostęp do cyfrowej wersji książek i dokumentów, które ze względu na ich stan, wartość lub podatność na zniszczenia nie są udostępniane.

Renowacji poddanych zostało dziesięć, najbardziej sfatygowanych starodruków, będących w posiadaniu Książnicy Podlaskiej, w tym najstarszy – z 1538 roku, a zakup pięciu specjalistycznych gablot wystawienniczych, umożliwił ich prezentację szerszemu gronu odbiorców.

Tzw. „skarbiec” przystosowany został do przechowywania najcenniejszych zbiorów Książnicy Podlaskiej, takich jak: starodruki, książki z XIX w., regionalne grafiki czy obrazy.

Dzięki środkom z projektu, wyposażona została sala audiowizualna – powstała dodatkowa przestrzeń, gdzie możliwa jest projekcja filmów, a także organizowanie spotkań i warsztatów dla np. seniorów czy osób niepełnosprawnych, bez zakłócania pracy innych działów.

Część budynku głównego Książnicy Podlaskiej przystosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących. Umieszczono tablice informacyjne z oznaczeniami brajlowskimi, nakładki na poręcze i udźwiękowione terminale tyflograficzne, czyli wypukłe plany, umożliwiające zapoznanie się z układem budynku.

 

(źródło: Książnica Podlaska)

(zdjęcia: Bogumiła Maleszewska)

Opracowała Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok