Szanowni Państwo,miło nam zaprezentować Państwu dwie nowe publikacje, wydane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ich autorzy są pracownikami Książnicy Podlaskiej.

Dzikie ogrody” Małgorzata Dobkowska

Najnowszy tomik poetycki zdobywczyni Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego to zbiór czterdziestu wierszy, powstałych głównie na przestrzeni ostatnich czterech lat. W utworach widać wyraźną fascynację przyrodą i Podlasiem, częstym motywem jest upływ czasu, przemijanie, ale też nieustanne przemieszczanie się, wolność i niezależność ducha. Stąd tytuł – „Dzikie ogrody”, z którym koresponduje okładka.

„Dzikie ogrody” to skarby, które mamy, nosimy głęboko w sobie. Kto chciałby się w nie zagłębić, sprawdzić jaką drogą podąża autorka „Azymutu” i „Przełęczy”, powinien przeczytać ten tomik.

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Dobkowską oraz premiera tomiku „Dzikie ogrody” odbędzie się 5 grudnia 2018 r., o godz. 17.00 w budynku głównym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro.

WSTĘP WOLNY

Małgorzata Dobkowska – białostoczanka, poetka, bibliotekarz. Jej teksty prezentowane były m.in. w: „Okolicy Poetów”, „Studium”, „Kartkach”, „Akancie”, „Kulturze”, „Poezji Dzisiaj”, „Kinie”, „Bibliotekarzu Podlaskim”, „Kontaktach”, „Najprościej”, „Cegle”, almanachu „Epea”, antologiach (np. esperanto, litewskiej) oraz na antenie Radia Akadera oraz Polskiego Radia Białystok. Autorka tomików poetyckich: Zatopione w słowach (1999 r.), Azymut (2006 r.), Przełęcze (2015 r.). Laureatka wielu konkursów literackich, w tym zdobywczyni Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za tomik Azymut.

„Kajetan Koźmian spoza kanonu. Studia i szkice historyczno – literackie” Łukasz Zabielski

Monografia poświęcona poecie uznanemu za przywódcę warszawskich klasyków, wrogo usposobionych wobec zmian, jakie zaczęły następować w polskiej kulturze w latach 20. XIX wieku (początki romantyzmu). Badacz analizuje źródła tzw. „wielotwarzowości” Koźmiana, skupiając się na manipulacjach, którym jego dzieła oraz literacki wizerunek bywały poddawane od momentu śmierci poety w 1856 roku. Poszczególne rozdziały książki zawierają studia i szkice, które koncentrują się wokół „niekanonicznych”, najmniej rozpoznanych tekstów i aspektów działalności Koźmiana. Czytelnik znajdzie tutaj zatem analizy poświęcone, przemilczeniem  przez historię literatury poematowi bohaterskiemu “Stefan Czarniecki” (1858), jak również “Ziemiaństwu polskiemu” (1839), bogatej korespondencji czy obszernym pamiętnikom. Ponadto na kartach książki pojawiają się refleksje o stosunku Koźmiana do kobiet, do starości i chorób, czy też do makabryczno-frenetycznej estetyki, a to dlatego, że ten nieprzejednany anty romantyk, co może zaskakiwać, przejawiał wobec niej zadziwiającą predylekcję.

Kajetan Koźmian, na co wskazuje autor monografii, to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku, najczęściej i najchętniej przedstawiana jako antypatyczny starzec, dogmatyk i polemista, jednakże – na szczęście dla potencjalnego czytelnika – prawdziwe jego oblicze skrywają intrygujące tajemnice, które dopiero czekają na pełne rozpoznanie. Książka została wydana w serii „Przełomy/Pogranicza”.

Łukasz Zabielski – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca (absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku) i historyk (absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku), edytor XIX-wiecznych tekstów źródłowych (polskich przekładów Fausta A.E.F. Klingemanna; ‘Myśli nocnych Edwarda Younga”); od 2016 roku kieruje Działem Naukowym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Redaktor naczelny „Bibliotekarza Podlaskiego”. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię i literaturę polską XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem oświeceniowo-romantycznego przełomu kulturalnego, jak również działalności młodych pozytywistów warszawskich i twórczości Zygmunta Glogera. Autor monografii: Meandry anty romantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy (Kraków 2015); a także licznych studiów z zakresu literaturoznawstwa, m.in. Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego (2015); Cogito marzyciela. O Zygmunta Glogera „Marzeniach samotnika” (2016); współredaktor kilku książek naukowych, m.in. Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa (2013); Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia (2016); Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty (2017).

(źródło i foto: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego)

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok