21 marca jest szczególną datą w kalendarzu, bowiem przypisanych jest doń kilka ważnych wydarzeń. Wśród innych, od 2005 roku również Światowy Dzień Zespołu Downa. Został on ustanowiony z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Stopy wielu osób w różnym wieku, z założonymi skarpetkami – każda z innej pary. Kolaż.

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa właśnie w dniu 21 marca nie jest przypadkowe. Wada ta polega bowiem na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Organizatorzy wydarzeń z tej okazji co roku mają na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, z uwzględnieniem dostępu na równi z innymi do wszystkich dóbr. Celem jest również promowanie właściwych postaw wobec tych osób i zwiększanie świadomości społecznej na temat trisomii 21.

Dzień Zespołu Downa bywa również nazywany „dniem kolorowej skarpetki”. 

Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. W ten wyjątkowy dzień zachęca się różne grupy społeczne, a nie tylko dzieci i młodzież, do założenia skarpetek – najlepiej trzech! – i to w różnych, wesołych kolorach i wzorach. Bo przecież w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par, założone także jedna na drugą. Kolory wiodące Światowego Dnia Zespołu Downa to granatowy i czerwony.

Powinniśmy ze szczególną troską odnieść się wobec prawa każdego do równego traktowania oraz zakaz wszelkiej dyskryminacji. Dzieci te są radosne, czułe, szczere i empatyczne. Przynoszą radość rodzicielstwa tym małżonkom, którzy są jej pozbawieni. Nie wstydźmy się zaakcentować swoją solidarność z osobami z zespołem Dawna! Załóżmy przynajmniej różne skarpetki i pokażmy, że akceptujemy tę grupę ludzi na równi z wszystkimi innymi. 

Popierajmy postulaty zgłaszane od lat przez specjalistów w dziedzinie polityki społecznej oraz organizacje pozarządowe. 

Nie bądźmy obojętni również wobec osób dotkniętych tym schorzeniem.

Jadwiga Zgliszewska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok