Czy osoby z niepełnosprawnością, potrzebujące wsparcia mogą też pomagać innym? Czy  gotowanie obiadów i dzielenie się nimi z innymi, na przykład z seniorami, to dobry pomysł? 44 podmioty w Polsce organizują obiady terapeutyczne.

barszcz z burakami w niebieskim talerzu_pixabay.com

Obiady terapeutyczne to innowacja społeczna, która ma na celu zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych. Polega ona na przygotowaniu przez uczestników warsztatów, ciepłych, składających się z dwóch dań posiłków i dostarczenie ich osobom starszym 60+, wymagających wsparcia w codziennym życiu.

Obiad terapeutyczny pełni tutaj podwójną rolę. Zapewnia seniorom ciepły posiłek i pozwala na spotkanie dwóch grup społecznych. Wytwarza między nimi więź opartą na zrozumieniu i empatii. Osoby z niepełnosprawnościami czują się potrzebne i zauważone w społeczności lokalnej, seniorzy mniej samotni i zaopiekowani.

Projekt ten pokazuje, że osoby z niepełnosprawnościami, które same często potrzebują wsparcia, mogą nieść pomoc innym, w tym przypadku seniorom. Ma też na celu rozpowszechnianie modelu innowacji społecznej, skierowanej do instytucji i organizacji zajmującymi się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Są to między innymi różnego rodzaju instytucje: Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) i inne zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową.

Obiady terapeutyczne powinny stać się dobrą praktyką, stosowaną w całym kraju. Jest to działanie przynoszące konkretny pozytywny rezultat. Wdrożyły je w Polsce 44 podmioty, co również wskazuje na to, że jest ona skuteczna i przyniosła dobre efekty w zaspokajaniu potrzeb zarówno osób z niepełnosprawnością i starszych.

Prekursorem realizacji tych zadań jest Podkarpacie, we Wrocławiu jest siedem takich miejsc, w Poznaniu cztery, w Warszawie dwa. Przoduje województwo lubelskie, Kraków, Ścinawa i Gorzów Wielkopolski. Podlaskie, a właściwie cała północno-wschodnia Polska oprócz Olsztyna jest białą plamą  na mapie wdrażania Innowacji Społecznej Obiady Terapeutyczne. W Białymstoku funkcjonują WTZ i ŚDS. Może warto wprowadzić tę innowację w stolicy Podlasia.

W Polsce działa 700 WTZ. Według danych Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2011- 2013 tylko 1-2 % jego uczestników miało szansę podjąć pracę zawodową, Obiady terapeutyczne stwarzają pole do urozmaicenia zajęć w WTZ, ale także rozwijania swoich umiejętności społecznych owocują utworzeniem znaczących dla obu stron relacji. 

Obiady cieszą. Uczestnicy programu czują satysfakcję z wykonywania docenianych społecznie usług i pomagania innym. Obiady, które smakują i dają poczucie sprawczości.

źródło: Terapeutyczne Obiadowanie                                                                             

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok