Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) kończy III kadencję i stoi przed formowaniem składu kadencji IV.

W III kadencji podlascy seniorzy byli reprezentowani jedynie przez trzech delegatów, choć zasady ukształtowania się składu OPS: stanowią”

  • Gminna rada seniorów może wskazać jednego delegata tj. przewodniczącego rady lub inną osobę wskazaną przez radę seniorów.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku może wskazać jednego delegata tj. prezesa UTW (kierownika UTW) lub inną osobę wskazaną przez organ statutowy lub podmiot prowadzący. Rekrutację delegatów UTW prowadzi Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”.
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wskazuje jako delegatów – statutowych delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI. Delegatów zgłasza Zarząd Główny PZERiI.
Zachęcamy do delegowania Waszych przedstawicieli do tego ogólnopolskiego gremium. To bardzo ważne mieć silną reprezentację województwa. W załączniku znajdziecie Państwo kartę zgłoszeniową z rekomendacją, którą należy wypełnić i podpisaną wysłać mailem na adres:
Wprawdzie termin zgłaszania kandydatów wg informacji  na stronie OPS minął, to nabór trwa dalej.  Zgłoszenia z naszego województwa jeszcze czekają i nasze miejsca nie są przez nikogo zajęte.
Więcej informacji na temat zgłoszenia na stronie OPS – kliknij
Warto też poczytać inne materiały z tej strony, można tu znaleźć wiele  ciekawych informacji.
Liczymy na Was. Bądźcie przekaźnikami pomiędzy OPS i Waszymi środowiskami.
Zachęcamy też do przekazania tej informacji Uniwersytetom Trzeciego Wieku, i innym organizacjom senioralnym w Waszej okolicy. Delegatów PZERiI zgłasza Zarząd Główny tej organizacji.
Czym jest Obywatelski Parlament Seniorów?
Na stronie http://parlamentseniorow.pl/  czytamy:

„Obywatelski Parlament Seniorów to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.”
Więcej można poczytać na stronie http://parlamentseniorow.pl/