1 listopada 2017 r. po raz trzeci organizowana jest na białostockim Cmentarzu Farnym kwesta na renowację zabytkowych nagrobków. Pomników ludzi ważnych dla naszego miasta, którymi nie ma się już komu opiekować.

Odnowieniu poddawane są także te istotne ze względów artystycznych, architektonicznych, poznawczych. To nasza historia o którą winniśmy zadbać. Będzie to także symboliczny udział w  obchodach przyszłorocznej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzięki ofiarności białostoczan z pieniędzy dotychczasowych kwest odrestaurowanych zostało 10 cennych nagrobków. To dużo lecz niewiele w stosunku do potrzeb.

W opracowaniu jest album poświęcony Cmentarzowi, w którym kwesta też znajdzie swoje miejsce.

Kwesta* odbędzie się 1 listopada 2017 r w godzinach 10 – 16. Kwestarze w 2 osobowym składzie dyżurować będą w wyznaczonych punktach Cmentarza  po 2 godziny.


W ubiegłym roku pieniądze zbierali przedstawiciele placówek kultury, pracowni konserwacji zabytków, nauczyciele akademiccy, muzealnicy, aktorzy, wojsko, dziennikarze, harcerze, esperantyści, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan.

 

Swój wkład do tej ważnej inicjatywy recitalem w Ratuszu wniósł białostoczanin, pianista  Krzysztof Trzaskowski. Było to uhonorowaniem osób kwestujących na rzecz uchronienia od zniszczenia cennych obiektów.

(zdjęcia archiwalne z 2016 r.)

*O pierwszej kweście w artykule na stronie: senior.bialystok.pl

Stenia Romanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok