Każdy rolnik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz budynków rolnych, za którego brak grozi kara. Tego typu polisa zapewnia jedynie podstawową ochronę, jednak rolnik może zdecydować się na rozszerzenie jej, dla bezpieczeństwa własnego i bliskich. Jakie ubezpieczenie rolnicze warto wybrać?

Podstawowa polisa dla rolnika

Każdy rolnik z mocy prawa zobowiązany jest wykupić następujące ubezpieczenie:

  • OC- chroni ono od skutków finansowych szkód, które wyrządzone zostały osobom trzecim, na przykład podczas pracy w polu,
  • budynków rolnych- zapewniają stosowne odszkodowanie w przypadku, gdy wskutek pożaru, zalania czy huraganu dojdzie do zniszczenia nieruchomości.

Przepisy prawa wskazują, że za nieposiadanie ważnej polisy obowiązkowej, rolnikowi grożą kary. Niemniej jednak coraz więcej świadomych rolników decyduje się rozszerzyć pakiet ubezpieczeniowy, zapewniając sobie jeszcze większą ochronę.

Dodatkowe ubezpieczenie rolnicze- kiedy warto je wykupić?

Prawo określa, kiedy należy dokonać zakupu polisy podstawowej, jednak w przypadku ubezpieczeń dodatkowych panuje pełna dowolność. Rolnik może rozszerzyć pakiet ochronny w każdym momencie, niekoniecznie dopiero wtedy, gdy polisa obowiązkowa wygaśnie, a zainteresowany będzie chciał zawrzeć nową umowę. Dodatkowe ubezpieczenia rolnicze zapewniają ochronę:

  • upraw,
  • zwierząt,
  • sprzętu,
  • budynków, które nie zostały wymienione w ustawie.

W praktyce każdy rolnik sam decyduje, które elementy chciałby objąć ochroną. Zadaniem ubezpieczyciela jest wypłacenie odszkodowania w momencie, gdy dojdzie do powstania szkody, niosącej za sobą skutki finansowe. Rolnicy mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w towarzystwie, w którym dokonali zakupu polisy podstawowej, lecz mogą także wybrać zupełnie innego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że w wyniku zdarzeń losowych rolnicy narażeni są na liczne straty, stąd dobrze jest posiadać dodatkowe zabezpieczenie finansowe.

Gdzie wykupić podstawowe i dodatkowe ubezpieczenie rolnicze?

Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje podstawowe bądź rozszerzone polisy dla rolników. W efekcie wybór jest dosyć ograniczony, jednak nie oznacza to, że nie można znaleźć dobrych, wartych uwagi, a przede wszystkim korzystnych finansowo ofert. Polisa dodatkowa powinna być dopasowana do potrzeb konkretnego klienta i jego możliwości budżetowych. Warto zapoznać się z ofertą Ama Consulting, oferującej ubezpieczenia rolnicze zarówno podstawowe, jak i rozszerzone. Dzięki nim zapewnimy sobie odpowiednią ochronę, jednocześnie spełniając powinność prawną.