„Co trzy miesiące wraz z aktualizacją wysokości przeciętnego wynagrodzenia zmieniają się kwoty, które pracujący emeryci i renciści mogą dorobić. Kolejna nowelizacja nastąpi 1 czerwca i jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2018 r. które wyniosło  4622,84 zł.”- informuje Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik ZUS województwa podlaskiego.

Pracujących emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przy dodatkowym dorabianiu obowiązują limity, których przekroczenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami.

Otóż dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy wypłacaną emeryturę lub rentę.

Nowe progi, które wejdą w życie już 1 czerwca tego roku, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące do 31 sierpnia br. i jeśli je przekroczymy powinniśmy o tym powiadomić ZUS. I tak, przypadku gdy:

  • nie przekroczymy 3 235,99 zł  miesięcznie– emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,
  • przekroczenie 3 235,99 zł, ale nie więcej niż 6 009,69 zł wpłynie na zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
  • po przekroczeniu 6 009,69 zł, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Od 1 czerwca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3 235,99zł. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota dodatkowego wynagrodzenia przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

(źródło i foto: Informacja prasowa ZUS w Białymstoku z 15 maja 2018)

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok